Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?

Đề bài

Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 5, 6 để nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản:

– Tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

– Giúp Nhật Bản thoát khỏi số phận bị xâm lược.

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.