Ý nghĩa của văn chương – Ngữ văn 7

Ví dụ

Đề bài: “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có”. Em hãy chứng minh ý kiến trên của Hoài Thanh trong bài Ý nghĩa văn chương.

Gợi ý làm bài

1. Mở bài

 • Dẫn vào đề bằng một ý kiến ngược lại hoặc bằng một câu chuyện nhỏ nói về tác dụng của văn chương đối với người đọc.
 • Nêu ý kiến của Hoài Thanh.
 • Nhận định khái quát giá trị và tính đúng đắn của ý kiến đó, xác định hướng và phạm vi sẽ chứng minh.

2. Thân bài

a. Luận điểm 1: Văn chương gây cho ta những tình cảm mà ta không có :

 • Giảit thích:
  • Ta: người đọc, người thưởng thức tác phẩm văn chương.
  • Những tình cảm mà ta không có là : Tình cảm mới mà ta có được sau quá trình đọc – hiểu , cảm nhận tác phẩm văn chương. Có thể là : Lòng vị tha, tính cao thượng, lòng căm thù cái ác, cái giả dối, ý chí vươn lên, muốn đi xa lập chiến công, tính quyết đoán…
 • Chứng minh:
  • Văn chương hình thành trong ta những tình cảm ấy như thế nào?
   • Qua cốt truyện, chủ đề, tư tuởng, nhân vật, tình huống , chi tiết, hình ảnh, câu chữ, lời văn…
   • Thấm dần, ngấm dần hoặc lập tức thuyết phục và nảy sinh…
 • Chuyển ý : Tuy nhiên trong thực tế, trong sâu thẳm trái tim và khối óc mỗi người đọc, ít nhiều đều đã có tất cả những tình cảm đó. Có điều là nhiều khi ở người này, người kia, ở hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác nó bị mờ chìm, khuất lấp mà thôi. Cho nên, tác dụng rất quan trọng của văn chương đối với người đọc chúng ta chính là luyện những tình cảm ta sẵn có.

b. Luận điểm 2:

 • Cụ thể những tình cảm ta sẵn có là gì?
  • Tình cảm gia đình.
  • Tình cảm bạn bè.
  • Tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương…
 • Văn chương đã rèn luyện những tình cảm ta đang có như thế nào?
  • Đánh thức , khơi gợi tình cảm…
  • Làm sâu sắc phong phú thêm tình cảm con người…

3. Kết bài

 • Cảm xúc và tâm trạng của em sau mỗi lần đọc một tác phẩm văn chương hay.
 • Tác dụng và ý nghĩa của văn chương không chỉ ở chỗ rèn luyện và bồi dưỡng tình cảm cho người đọc mà còn mang lại cho họ nhận thức, hiểu biết về thế giới, về bản thân, gioá dục họ và giúp họ tự giáo dục, còn mua vui, giải trí, giúp người đọc thư giãn tâm hồn…
 • Bởi vậy văn chương đối với con người trong hiện tại hay tương lai vẫn là người bạn đường, người thầy, món ăn tinh thần không thể thiếu. Và đọc văn, học văn vẫn mãi mãi là một niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao đối với mỗi con người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *