Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga?

Đề bài

Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 52 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga:

* Đối với nước Nga:

– Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga.

– Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử nước Nga: giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi ách áp bức, bóc lột đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

* Đối với thế giới:

– Làm thay đổi cục diện thế giới.

– Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *