Phiên âm tên các nhân vật Tam Quốc Chí

Phiên âm tên các nhân vật Tam Quốc Chí

Thời trước tam quốc, Trung Hoa trải qua các triều đại: Hạ(Xia), Thương(Shang), Chu(Zhou) sau đó là xuân thu (Spring and autumn period) có hơn trăm nước lớn nhỏ đánh nhau, tiếp theo là chiến quốc (Warring states period) với 7 nước là Tần(Qin), Sở(Chu), Yên(Yan), Qi(Tề), Zhao(Triệu), Han(Hàn), Ngụy(Wei) Tần là nước mạnh nhất thống nhất Trung Hoa. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết xảy ra khởi nghĩa nông dân dẫn đến cuộc tranh giành quyền lực giữa 2 tập đoàn phong kiến mạnh nhất: Hán(Han) và Sở(Chu). Lưu Bang (Liu Bang) nhà Hán diệt Hạng Võ (Xiang Yu) nhà Sở và thành lập triều đại Hán. Nhà Hán truyền ngôi cho đến đời Hoàn Đế thì thối nát và các nước chư hầu lớn nhỏ diệt lẫn nhau cho đến khi còn 3 nước mạnh nhất: Shu(Thục), Wei(Ngụy), Wu(Ngô). Cuối cùng nhà Tấn(Jin) cướp ngôi nhà Ngụy diệt 2 nước còn lại và thống nhất Trung Hoa.

Bảng dịch tên này chủ yếu dựa theo bản dịch Tam quốc diễn nghĩa của Phan Kế Bính-Bùi Kỉ. Đây là 2 dịch giả có uy tín nhất trong số các dịch giả đã dịch tác phẩm này sang tiếng Việt. Ví dụ Zhang He nhiều dịch giả dịch là Háp, Hấp, Hợp nhưng trong bảng này sẽ lấy đúng y như bản dịch của Phan Kế Bính mà chúng ta quen thuộc nhất là Trương Cáp về Item, chức tước xin anh em kham thứ cho và hẹp dịp khác vì eo hẹp Time quá. Về địa danh, Trung Quốc thời Hán có cả thảy 9 châu Thanh(Qing), U(You), Từ(Xu), Kí(Ji), Kinh(Jing), Tịnh(Bing), Duyện(Yan), Dự(Yu), Ích(Yi). Mỗi châu có các quận (County) và huyện (District). Mỗi châu có một thành lớn nhất và đông dân nhất là thủ phủ của cả châu, như Ích Châu là Thành Đô, Dự Châu là Nhữ Nam, Kinh Châu là Tương Dương, …Đến thời tam quốc, 3 nước mở thêm 1 số châu quận mới Ung(Yong), Dương(Yang) … Tham gia lớp học tiếng trung giao tiếp cấp tốc ngay hôm nay Chengji Sihan-Thành Cát Tư Hãn-Nguyên Mông-Còn gọi là Temujin (Thiết Mộc Chân) Fan Zeng-Phạm Tăng-Sở Guan Yiwu-Tề-Quản Di Ngô-Còn gọi là Guan Zhong(Quản Trọng) Han Xin-Hàn Tín-Hán Liu Bang-Lưu Bang-Hán-Vị vua đầu nhà Hán Lu Ling Qi-Lữ Linh Kì-Con gái Lữ Bố Xiang Ji-Hạng Tịch-Sở-Còn gọi là Xiang Yu (Hạng Võ) Ying Zheng-Doanh Chính-Tần-Tức Tần Thủy Hoàng Yue Fei-Nhạc Phi-Vị anh hùng của Nam Tống All RTK names A Huinan-A Hội Nam-Mạch Hoạch Bao Long-Pháo Long-Triệu Phạm Bian Xi-Biện Hỉ-Khăn vàng, Tào Tháo Bo Hai-Bột Hải-Một quận Bu Zhi-Bộ Trắc-Ngô Cai Mao-Thái Mạo-Lưu Biểu, Tào Tháo Cai Yan-Thái Diệm-Ẩn sĩ-Con gái Thái Ung Cai Yong-Thái Ung-Hán, Đổng Trác Cao Ang-Tào Ngang-Tào Tháo-Con trưởng của Tào Tháo. Khi Tào Tháo bị Trương Tú bao vây, Tào Ngang nhường ngựa cho cha rồi bị giết. Cao Bao-Tào Báo-Đào Khiêm, Lưu Bị Cao Cao-Tào Tháo-Nhân vật có thể nói là có ảnh hưởng đến lịch sử tam quốc nhiều nhất và được mô tả nhiều nhất. Tào Tháo là người có tài nhưng độc ác nham nhiểm, rất giỏi dùng người nhưng xảo quyệt và tàn bạo “Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta”. Một nhân vật giỏi cầm quân, giỏi binh pháp nhưng đa nghi và bất nhân bất nghĩa. Cao Hong-Tào Hồng-Tào Tháo Cao Huan-Tào Hoán-Ngụy-Vua cuối cùng của nhà Ngụy, con Tào Vũ, cháu Tào Tháo Cao Mao-Tào Mao-Ngụy Cao Pi-Tào Phi-Ngụy Cao Ren-Tào Nhân-Tào Tháo Cao Rui-Tào Tuấn-Ngụy Cao Shuang-Tào Sảng-Ngụy-Con cả Tào Chân Cao Xiong-Tào Hùng-Ngụy-Con thứ 5 của Tào Tháo, bệnh hoạn ốm yếu, thắt cổ tự tử khi biết Tào Phi thay Tào Tháo. Cao Xiu-Tào Hưu-Ngụy Cao Zhang-Tào Chương-Ngụy-Con thứ 3 của Tào Tháo. Chương rất khoẻ nhưng không khôn. Cao Zhen-Tào Chân-Ngụy Cao Zhi-Tào Thực-Ngụy-Con thứ 4 của Tào Tháo. Tào Thực rất giỏi làm thơ, nhưng hay huyênh hoang, tự cao tự đại. Cen Hun-Sầm Hôn-Ngô-Một hoạn quan. Tôn Hạo nghe lời hắn nên mất nước. Sau này hắn bị quan tướng Ngô xẻ thịt ra ăn. Che Zhou-Xa Trụ-Tào Tháo Chen Zhen-Trần Chấn-Viên Thiệu Chen Dao-Trần Đào-Thục Chen Deng-Trần Đăng-Đào Khiêm, Lưu Bị-Con Trần Khuê Chen Ji-Trần Kỉ-Viên Thuật Chen Gong-Trần Cung-Lã Bố Chen Gui-Trần Khuê-Đào Khiêm, Lưu Bị-Cha Trần Đăng Chen Lan-Trần Lan-Viên Thuật Chen Lin-Trần Lâm-Hán, Viên Thiệu, Tào Tháo-Đây là một học giả uyên bác, quan nhà Hán, mưu sĩ có tài của Viên Thiệu. Bị Tào Tháo tống giam nhưng cuối cùng trở thành mưu sĩ của Tào Tháo Chen Qun-Trần Quần-Ngụy Chen Shi-Trần Thức-Thục Chen Tai-Trần Thái-Ngụy-Con Trần Quần Chen Ying-Trần Ứng-Triệu Phạm Chen Zhen-Trần Chấn-Ngô Chen Wu-Trần Võ-Ngô Cheng Bing-Trình Bỉnh-Ngô Cheng Du-Thành Đô-thủ phủ của Ích Châu Cheng Pu-Trình Phổ-Ngô Cheng Yu-Trình Dục-Tào Tháo- Được Tuân Du tiến cử Cheng Wu-Trình Võ-Ngụy-Con trình Dục, làm tham quân cho Hạ Hầu Mậu Cheng Yuanzhi-Trình Viễn Chí-Khăn vàng-Bị Quan Vũ giết trong trận đầu ra quân của 3 anh em. Chi Bi-Xích Bích đại chiến Chun Yuqiong-Thuần Vu Quỳnh-Hán, Viên Thiệu-Một tướng Hán sau theo Viên Thiệu, được giao giữ kho lương tại Ô Sào nhưng để Tào Tháo lừa đốt lương và bị Viên Thiệu xử tử Cui Yan-Thôi Diệm-Viên Thiệu, Tào Tháo-Một mưu sĩ có tài của Hà Bắc, bày mưu nhưng Viên Thiệu không dùng, sau theo Tào Tháo. Da Qiao-Đại Kiều-Ngô-Vợ Tôn Sách Dailai Dongzhu-Đái Lai động chủ-Mạch Hoạch-Em Chúc Dung Deng Ai-Đặng Ngãi-Ngụy Deng Mao-Đặng Mâu-Khăn vàng-Bị Trương Phi giết trong trận đầu ra quân của 3 anh em. Deng Xian-Đặng Hiền-Lưu Chương Deng Zhi-Đặng Chi-Thục Deng Zhong-Đặng Trung-Ngụy-Con Đặng Ngãi Dian Wei-Điển Vi-Tào Tháo Diao Chan-Điêu Thuyền-Hán Ding Feng-Đinh Phụng-Ngô Ding Jun-núi Định Quân Dong Cheng-Đổng Thừa-Hán-Là hoàng thân quốc thích. Cùng Dương Phụng cứu xa giá Hiến Đế. Sau được Hiến Đế giao chiếu khâu vào trong đai tìm cách giết Tào Tháo nhưng bị bại lộ và bị xử tử. Dong He-Đổng Hòa-Lưu Chương, Thục-Xin Lưu Chương mượn quân Trương Lỗ chống Lưu Bị Dong Tuna-Đổng Trà Na-Mạch Hoạch Dong Xi-Đổng Tập-Ngô-Người đã tiến cử Lã Phạm và Hoa Đà cho Tôn Sách Dong Yun-Đổng Doãn-Thục Dong Zhao-Đổng Chiêu-Hán, Tào Tháo-Một quan giỏi thời nhà Hán và sau làm cho Tào Tháo Dong Zhuo-Đổng Trác Du Yu-Đỗ Dự-Tấn E Huan-Ngạc Hoán-Thục Emperor Xian-Vua Hiến Đế nhà Hán, sau Thiếu Đế. Hiến Đế là vị vua có tư chất thông minh, nhưng bù nhìn trong tay Đổng Trác và Tào Tháo, cuối cùng bị Tào Phi phế bỏ Fan Chou-Phàn Trù-Đổng Trác, Viên Thiệu, Tào Tháo Fan Jian-Phàn Kiến-Thục Fa Zheng-Pháp Chính-Thục Fei Guan-Phí Quan-Lưu Chương Fei Shi-Phí Thi-Thục Fei Wei-Phí Vĩ-Thục Feng Ji-Phùng Kỉ-Viên Thiệu Feng Xi-Phùng Tập-Thục Fu Gan-Phó Cán-Ngụy Fu Qian-Phó Thiêm-Thục-Cùng Tưởng Thư giữ ải Dương bình cự với Chung Hội,nhưng Tưởng Thư hàng Ngụy làm Phó Thiêm phải chết Fu Shiren-Phó Sĩ Nhân-Thục Fu Tong-Phó Đồng-Lưu Chương, Thục Fu Xi-Phục Hi Gan Ning-Cam Ning-Ngô Gao Ding-Cao Định-Thục-Một thái thú ở Kiến Ninh, theo Mạch Hoạch làm phản Gao Gan-Cao Cán-Viên Thiệu Gao Lan-Cao Lãm-Viên Thiệu, Tào Tháo Gao Pei-Cao Bái-Lưu Chương Gao Shun-Cao Thuận-Lã Bố Gao Sheng-Cao Thăng-Khăn vàng-Bị Trương Phi giết. Gao Xiang-Cao Tường-Thục Gong Du-Cung Đô-Khăn vàng, Lưu Bị-Cùng Lưu Tích nổi dậy ở Nhữ Nam và theo Lưu Bị. Sau bị Hạ Hầu Uyên giết. Nên nhớ Công Tôn Toản và Công Tôn family là 2 chư hầu khác nhau. Công Tôn family là 1 chư hầu dân tộc ít người. Gong Jing-Cung Cảnh-Hán-Thái thú Thanh Châu Gong Zhi-Củng Chí-Kim Toàn Gongsun Du-Công Tôn Đô-Công Tôn family Gongsun Kang-Công Tôn Khang-Công Tôn family Gongsun Yuan-Công Tôn Uyên-Công Tôn family Gong Sun Yue-Công Tôn Việt-Công Tôn Toản Gongsun Zan-Công Tôn Toản Gong Zhi-Củng Chí-Kim Toàn Gou An-Cẩu An-Thục, Ngụy-Viên quan vận lương, làm mất cơ may của nước Thục, Khổng Minh lại tha mà không giết, đủ biết số nước Thục đến lúc tàn Guan Hai-Quản Hợi-Khăn vàng-Tấn công Bắc Hải và bị Quan Vũ giết Guan Lu-Quản Lộ-Ẩn sĩ-Thầy bói đại tài thời tam quốc Guan Ping-Quan Bình-Thục-Con cả của Quan Vũ Guan Suo-Quan Sách-Thục-Con thứ 3 của Quan Vũ Guan Tong-Quan Đồng-Thục Guan Xing-Quan Hưng-Thục-Con thứ 2 của Quan Vũ Guan Yi-Quan Dị-Thục-Con Quan Hưng Guan Yu-Quan Vũ-Thục-Một vị anh hùng chân chính, trung thành tuyệt đối, coi cái chết tựa như lông hồng, ân oán phân minh. Về cuối đời ông trở nên hơi kiêu ngạo và có phần chủ quan, khiến Kinh Châu thất thủ. Việc ông làm mất Kinh Châu là bước mở đầu cho nhà Thục lụn bại và suy vong. Guang Ling-Quảng Lăng Guanqiu Jian-Vô Kì Kiệm-Ngụy Guo Huai-Quách Hoài-Ngụy Guo Jia-Quách Gia-Tào Tháo Guo Si-Quách Dĩ-Đổng Trác, Lý Thôi Guo Tu-Quách Đồ-Viên Thiệu Guo Yi-Quách Nghi-Ngụy-Con Quách Gia Guo Youzhi-Quách Du Chi-Thục Gu Zong-Cố Ung-Ngô Gui Yang-quận Quế Dương, thuộc Kinh Châu Han Dang-Hàn Đương-Ngô Han Fu-Hàn Phúc Han Ze-Hám Trạch-Ngô Han Hao-Hàn Hạo-Hàn Huyền Han Song-Hàn Tùng-Lưu Biểu Han Sui-Hàn Toại-Mã Đằng, Mã Siêu Han Xian-Hàn Tiêm-Hán, Viên Thuật-Cùng Đổng Thừa, Dương Phụng cứu Hiến Đế Han Xuan-Hàn Huyền Han Yin-Hàn Dận-Viên Thuật Hao Zhao-Hác Chiêu-Ngụy-tướng thủ thành tuyệt vời nhất He Jin-Hà Tiến-Hán-Xuất thân bán thịt, vô mưu. Làm đến chức lớn nhờ em gái làm hoàng hậu. Định mưu giết 10 tên hoạn quan nhưng bị bọn chúng giết chết. He Nei-Hà Nội-Một quận gần Lạc Dương He Yi-Hà Nghi-Khăn vàng-Nổi dậy ở Nhữ Nam và bị Hứa Chử giết. Himiko – Nữ hoàng Nhật Bản vào thời tam quốc. Thời đó Nhật Bản được gọi là tộc Wa (nghĩa là người lùn) nên bà được gọi là “nữ vương của tộc người lùn” Sử chép người Wa từng cho người đi sứ sang Trung Hoa và chịu sắc phong vương của nhà Ngụy. Hou Cheng-Hầu Thành-Lã Bố Hou Lan-Hầu Lãm-Hán-Một trong 10 hoạn quan Hou Xuan-Hầu Tuyển-Mã Siêu-Một trong tám tướng kị binh của Hàn Toại Hu Che Er-Hồ Xạ Nhi-Trương Tú-ăn cắp kích Điển Vi Hu Ban-Hồ Ban-Lưu Bị Hu Fen-Hồ Phấn-Ngụy Hu Ji-Hồ Tế-Thục Hu Lie-Hồ Liệt-Ngụy Hu Yuan-Hồ Uyển-Ngụy Hu Zhen-Hồ Chẩn-Đổng Trác Hu Zun-Hồ Tuân-Ngụy Hua Jiao-Hoa Hạch-Ngô Hua Jun-Hứa Doãn-Thục Hua Xiong-Hoa Hùng-Đổng Trác Huan Fan-Hoàn Phạm-Ngụy Huan Yi-Hoàn Ý-Ngô Huang Gai-Hoàng Cái-Ngô Huang Hao-Hoàng Hạo-Thục-Hoạn quan vào thời Lưu Thiện, Thiện nghe hắn xiểm nịnh nên mất nước Huangfu Song-Hoàng Phủ Tung-Hán Huang Chen Yan-Hoàng Thừa Ngạn-Ẩn sĩ-Bố vợ Khổng Minh Huang Chong-Hoàng Sùng-Thục Huang Quan-Hoàng Quyền-Lưu Chương, Thục, Ngụy Huang Yue Ying-Hoàng Nguyệt Anh-Thục-Con gái Hoàng Thừa Ngạn, vợ Khổng Minh Huang Zhong-Hoàng Trung-Hàn Huyền, Lưu Bị Huang Zu-Hoàng Tổ-Lưu Biểu Huo Tuo-Hoa Đà- Ẩn sĩ- Được xưng tụng là thần y, ông có y thuật lừng danh vào thời đó và về sau này vẫn còn được nhắc đến với rất nhiều truyền thuyết ca ngợi tài năng và tấm lòng của ông. Hoa Đà từng chữa cho Chu Thái, cạo xương tay cho Quan Vũ, đòi bửa đầu Tào Tháo để trị thương nên bị Tào Tháo hãm hại Huo Yi-Hoắc Qua-Thục-Quan thái thú quận Kiến Ninh, khi Thành Đô mất không chịu hàng. Khi biết Ngụy không hại Hậu chủ mới chịu đầu hàng Ji Ping-Cát Bình-Cát Thái y mưu sát gian hùng Jia Chong-Giả Sung-Ngụy-Con Giả Quì Jia Kui-Giả Quì-Ngụy Jian Ge-ải Kiếm Các Jian Shuo-Kiển Thạc-Hán-Một trong 10 hoạn quan Jian Ye-Kiến Nghiệp-Kinh đô nhà Ngô Jian Yong-Giản Ung-Lưu Bị Jiang Bin-Tưởng Mân-Thục Jiang Ling-Giang Lăng-Một quận của Ngô Jiang Shu-Tưởng Thư-Thục-Cùng Phó Thiêm giữ ải Dương bình cự với Chung Hội,nhưng Tưởng Thư hàng Ngụy làm Phó Thiêm phải chết Jiang Wan-Tưởng Uyển-Thục Jiang Wei-Khương Duy-Ngụy, Thục Jiang Xian-Tưởng Hiền-Thục Jiang You-Giang Du Jia Xue-Giả Hủ-Lý Thôi, Trương Tế, Tào Tháo Ji Ling-Kỉ Ling-Viên Thuật Jin Xiang-Cận Tường-Thục-Bạn thân từ thuở nhỏ của đại tướng vô địch về thủ thành bên Ngụy là Hác Chiêu. Tường phụng mệnh Khổng Minh sang dụ Hác Chiêu theo hàng nhưng thất bại Jin Yang-Kim Dương-Thành ở Thường Sơn Ju Shou-Thư Thụ-Viên Thiệu Jin Xuan-Kim Toàn King Duosi-Đóa Tư đại vương-Mạch Hoạch King Mi Dang-Mễ Đương đại vương-Khương King Mulu-Mộc Lộc đại vương-Mạch Hoạch Kong Rong-Khổng Dung Kong Xiu-Khổng Tú-Tào Tháo, tướng giữ ải Đông Lĩnh Kong Zhou-Khổng Du Kuai Liang-Khoái Lương-Lưu Biểu Kuai Yue-Khoái Việt-Lưu Biểu Lei Bo-Lôi Bạc-Viên Thuật, Tào Tháo Lei Tong-Lôi Đồng-Lưu Chương, Thục Liao Hua-Liêu Hóa-Khăn vàng, Thục-Công thần của nước Thục. Liêu Hóa vốn là giặc khăn vàng, sau xin theo Quan Vũ nhưng bị từ chối và cuối cùng được Lưu Bị thu nhận. Hóa từng giúp Quan Vũ giữ Kinh châu, theo Gia Cát Lượng lục xuất Kì Sơn, theo Khương Duy cửu phạt Trung Nguyên. Liêu Hóa là lão tướng cả đời tận trung từ khi nước Thục khai sinh cho đến khi nó mất và cũng mất theo nước Thục. Li Dian-Lí Điển-Tào Tháo Li Jue-Lí Thôi-Đổng Trác Li Kan-Lí Kham-Mã Siêu-Một trong tám tướng kị binh của Hàn Toại Li Peng-Lí Bằng-Ngụy-Tướng dưới quyền tư Mã Vọng Li Yi-Lí Dị-Ngô Ling Cao-Lăng Tháo-Ngô Ling Tong-Lăng Thống-Ngô Li Ru-Lí Nho-Đổng Trác Li Su-Lí Túc-Đổng Trác Liu Ba-Lưu Ba-Lưu Chương, Thục Liu Bao-Lưu Báo-Thục-Lưu Chương, Thục Liu Bei-Lưu Bị-Thục-Chiêu Liệt hoàng đế của nước Thục. “Thà ta chết chứ nhất quyết không đàm điều phụ nghĩa” Một nhân vật đối lập hoàn toàn vớiTào Tháo. Lưu Bị là người nhân nghĩa, nhưng đôi khi giả dối, vứt con mua chuộc lòng người. Liu Biao-Lưu Biểu Liu Chan-Lưu Thiện-Thục mất nước phần lớn do thằng ngu này Liu Chen-Lưu Thầm-Thục-Người con giỏi nhất của Lưu Thiện, không chịu theo cha hàng Ngụy, tế Chiêu liệt hoàng đế Lưu Bị rồi tự sát Liu Dao-Thục-Con Lưu Thiện Liu Dai-Lưu Đại-Hán Liu Du-Lưu Độ Liu Feng-Lưu Phong-Thục Liu Min-Lưu Mẫn-Thục Liu Pi-Lưu Tích-Khăn vàng, Lưu Bị-Cùng Cung Đô nổi dậy ở Nhữ Nam và theo Lưu Bị. Bị tướng Tào Tháo là Cao Lãm giết khi bảo vệ Lưu Bị. Liu Ping-Lưu Bình-Ngô Liu Qi-Lưu Kì-Lưu Biểu-Con trưởng Lưu Biểu Liu Rui-Lưu Tuấn-Con Lưu Thiện Liu Xian-Lưu Hiền-Lưu Độ Liu Yan-Lưu Yên-cha Lưu Chương, thái thú U Châu, sau là thái thú Ích Châu Liu Yan-Lưu Diệm-Thục Liu Ye-Lưu Hoa-Ngụy Liu Yong(Liu Yao)-Lưu Do Liu Zhang-Lưu Chương Liu Zong-Lưu Tôn-Lưu Biểu-Con thứ Lưu Biểu với Thái phu nhân Li Yi-Lí Dị-Ngô Lou Xuan-Lâu Huyền-Ngô Lu Bu-Lã Bố Lu Fan-Lã Phạm-Ngô Lu Jing-Lục Cảnh-Ngô Lu Kai-Lữ Khải-Thục-Mưu sĩ giỏi ở Kiến Ninh, người đưa bức địa đồ Nam Man và làm hướng đạo cho Khổng Minh bình Nam Man Lu Kang-Lục Kháng-Ngô Lu Kuai-Lục Khải-Ngô-Tả thừa tướng thời Tôn Hạo Lu Meng-Lã Mông-Ngô Lu Su-Lỗ Túc-Ngô Lu Xu-Lư Tốn-Thục-Tướng giữ ải Nam Trịnh Lu Xun-Lục Tốn-Ngô Lu Yin-Lã Nghĩa-Thục Lu Zhao-Lộ Chiêu-Tào Tháo Lu Zhi-Lư Thực-Hán-Quan thượng thư nhà Hán, là thầy của cả Lưu Bị lẫn Công Tôn Toản Ma Chao-Mã Siêu- Mã Đằng, Thục Ma Dai-Mã Đại-Mã Đằng, Mã Siêu, Thục Ma Jun-Mã Tuân-Mã Đằng Ma Yun Lu-Mã Vân Liễu-Thục-Em gái Mã Siêu vợ Triệu Vân Ma Liang-Mã Lương-Thục Man Chong-Mãn Sủng-Ngụy Mang Yazhang-Mang Nha Trường-Mạch Hoạch Mao Jie-Mao Giới-Ngụy Ma Su-Mã Túc-Thục-kẻ làm mất Nhai Đình, nếu không có hắn, quân Thục sẽ vào được Trường An, lịch sử kết thúc sẽ rất có hậu, tất cả những lần ra Kì Sơn và phạt Ngụy sau này của Khổng Minh và Khương Duy, ko lần nào có lợi thế được bằng lần đó. Ma Teng-Mã Đằng Ma Wan-Mã Ngoạn-Mã Siêu-Một trong tám tướng kị binh của Hàn Toại Ma Zhong-Mã Trung-Thục Ma Zhong-Mã Trung-Ngô-kẻ bắt Quan Vũ Meng Da-Mạnh Đạt-Lưu Chương, Thục, Ngụy, Thục Meng Huo-Mạnh Hoạch Meng Guang-Mạnh Quang-Thục Meng Jie-Mạnh Tiết-Ẩn sĩ, anh Mạch Hoạch Meng You-Mạnh Ưu-Mạnh Hoạch Mi Fang-Mi Phương-Đào Khiêm, Lưu Bị Mi Heng-Nễ Hành- Ẩn sĩ-Một danh sĩ rất giỏi và nổi tiếng, khỏa thân trêu Tào Tháo, sau bị Hoàng Tổ giết Mi Zhu-Mi Chúc-Đào Khiêm, Lưu Bị Mian Zhu-ải Miên Trúc Mistress Zhen-Chân phu nhân-Viên Thiệu-vợ Viên Hi bị Tào Phi bắt làm thiếp Mistress Zhou-Châu phu nhân-Trương Tế, Trương Tú-Vợ của Trương Tế, thím của Trương Tú. Vì Tào tháo tham nữ sắc, nên mất con trưởng, mất cháu, mất ngựa quí, tệ hơn nữa là mất luôn đại tướng Điển Vi (con gái nguy hiểm quá) Mo Lang-Mạt Lăng Nan Hua-Nam Hoa lão tiên-Ẩn sĩ-Người đã truyền quyển Thái bình yêu thuật cho Trương Giác Nan Yang-Nam Dương-Vùng đất có một địa danh nổi tiếng, Uyển thành Nan Zheng-Nam Trịnh-một cửa ải giữ Hán Trung Ning Sui-Ninh Tùy-thục Niu Fu-Ngưu Phụ-Đổng Trác Niu Jin-Ngưu Kim-Tào Tháo Nu Wa-Nữ Oa

Xem thêm: Wang yi là ai

Đọc thêm: Nhan sắc thăng hạng của nấm lùn Fung La sau 6 năm

Pang De-Bàng Đức-Mã Siêu, Tào Tháo Pang Tong-Bàng Thống-Thục Pan Zhang-Phan Chương-Ngô Pei Yuan Shao-Bùi Nguyên Thiệu-Khăn vàng-Cùng Chu Thương xin theo Quan Vũ. Sau bị Triệu Vân giết. Pu Jing-Phổ Tĩnh-Ẩn sĩ-Nhà sư người cùng làng với Quan Vũ. Khi Vũ qua ải Nghi Thủy, Tĩnh báo cho Vũ biết mẹo của Biện Hỉ Puyang Xing-Bộc Dương Hưng-Ngô-Thừa tướng nhà Ngô thời Tôn Hưu Qian Hong-Khiêm Hoằng-Ngụy-Một tướng giỏi theo Đặng Ái vào Thành Đô Qiao Mao-Kiều Mạo Qiao Rui-Kiều Dị-Viên Thuật Qiao Xuan-Kiều Huyền-Ẩn sĩ-Một người giỏi xem tướng, từng xem tướng cho Tào Tháo Qiao Zhou-Tiêu Chu-Thục-Quan thái sử của nhà Thục, biết xem thiên văn, từng can ngăn Khổng Minh và Khương Duy không nên bắc phạt. Sau này khi Đặng Ái đánh vào Thánh Đô, Tiêu Chu đề nghị đầu hàng Qin Mi-Tần Bật-Thục-Quan tòng sự nước Thục, có kiến thức và giỏi ăn nói Qiu Ben-Khâu Bản-Ngụy Qiu Jian-Kì Kiến-Ngụy Qingyi-Thanh Y-Một tỉnh của Ích Châu Quan Duan-Quan Duẫn Quan Ji-Toàn Kỉ-Ngô Quan Shang-Toàn Thượng-Ngô Ru Nan-Nhữ Nam-thủ phủ của Dự Châu Shan Yang-Sơn Dương-Một quận Shang Dang-Thượng Đẳng-Một quận Shao Ti-Thiệu Đễ-Ngụy Shao yuan-Thiệu Hoãn-Ngụy Shen Pei-Thẩm Phối-Viên Thiệu Shen Zong-Thẩm Oánh-Ngô Shi Bao-Thạch Bào-Ngụy Shidou-Thạch Đầu-Thành lũy cuối cùng của nhà Ngô, nay gọi là Nam Kinh Shi Zuan-Sư Toản-Ngụy Shou Chun-Thọ Xuân Sima Fu-Tư Mã Phu-Ngụy-Quan thái phó của nhà Ngụy, rất giỏi trị nước an dân Sima Hui-Tư Mã Huy-Ẩn sĩ, bạn biết ông ta dưới cái tên Thủy Kính tiên sinh Sima Lang-Tư Mã Lương-Ngụy Sima Shi-Tư Mã Sư-Ngụy Sima Wang-Tư Mã Vọng-Ngụy Sima Yan-Tư Mã Viêm-Tấn Đế Sima Yi-Tư Mã Ý-Ngụy Sima You-Tư Mã Du-Ngụy Sima Zhao-Tư Mã Chiêu-Ngụy Song Xian-Tống Hiến-Lã Bố Su Fei-Tô Phi-Lưu Biểu Sun Ce-Tôn Sách-Ngô-Con Tôn Kiên, gây dựng cả cơ nghiệp cho nhà Ngô Sun Chen-Tôn Lâm-Ngô-Ngu tối lại tàn độc, lấn át cả Ngô chủ, bị Đinh phụng giết Sun Hao-Tôn Hạo-Ngô-Vua cuối cùng của nhà Ngô Sun He-Tôn Hòa-Ngô-Con Tôn Quyền Sun Huan-Tôn Hoàn-Ngô Sun Ji-Tôn Kí-Ngô Sun Jian-Tôn Kiên-Ngô Sun Jing-Tôn Tĩnh-Ngô Sun Jun-Tôn Tuấn-cùng Tôn Lượng giết Gia Cát Khắc Sun Liang-Tôn Lượng-Ngô Sun Lin-Tôn Lâm-Ngô Sun Qian-Tôn Càn-Đào Khiêm, Lưu Bị Sun Quan-Tôn Quyền-Ngô Sun Tzu (Tôn Tử) tên thật Tôn Võ (Sun Wu) tác giả quyển binh pháp Tôn Tử nổi tiếng(Art of War) Sun Wan-Tôn Quân-Thái tử con Tôn Hưu Sun Xi-Tôn Tú-Ngô Sun Xin-Tôn Hâm-Ngô-Phiêu kị tướng quân thời Tôn Hạo Sun Xiu-Tôn Hưu-Ngô-Ngô chủ Sun Yi-Tôn Dị-Ngô Ta Zhong-Đạp Trung Tang Bin-Đường Bân-Tấn Taishi Ci-Thái Sử Từ-Ngô Tao Jun-Đào Tuấn-Ngô Tao Qian-Đào Khiêm Tian Chou-Điền Trù-Viên Thiệu, Tào Tháo Tian Feng-Điền Phong-Viên Thiệu, Viên Thượng Tian Kai-Điền Khải Tian Shui-Thiên Thủy-một quận giữa Thục và Ngụy Tian Xu-Điền Tục-Ngụy Tian Zhang-Điền Chương-Ngụy Wan Yu-Vạn Úc-Ngô-Hữu thừa tướng thời Tôn Hạo Wang Can-Vương Xán-Lưu Biểu, Ngụy-Người học rộng và có tài lạ, nhớ dai và tính toán giỏi, thuở bé đến nhà Thái Ung chơi khiến Thái Ung phải lật đật đi trái cả giầy ra đón. Nhưng sau này khuyên Lưu Tôn hàng Ngụy, bán chúa cầu vinh Wang Fu-Vương Phủ-Thục Wang Guan-Vương Quán-Ngụy-Người bày kế trá hàng để lừa Khương Duy, nhưng bị Duy tương kế tựu kế đành tự sát Wang Han-Vương Hâm-Thục Wang Hun-Vương Hồn-Tấn Wang Ji-Vương Cơ-Ngụy-Đại tướng Ngụy theo Tư Mã Chiêu phá Gia Cát Đản Wang Jing-Vương Kinh-Ngụy-Quan thượng thư của nước Ngụy, rất giỏi và trung thành với Tào Mao. Khi Tư Mã Chiêu giết Tào Mao, mẹ con Vương Kinh chết theo. Wang Jun-Vương Tuấn-Tấn-Thứ sử Ích Châu Wang Kang-Vương Cang-Thục- Một thái thú ở Kiến Ninh, nhất định không theo Mạch Hoạch làm phản Wang Kuang-Vương Khuông-Hán Wang Lang-Vương Lãng Wang Lei-Vương Lũy-Lưu Chương Wang Ping-Vương Bình-Lưu Chương, Thục Wang Qi-Vương Kì-Tấn Wang Rong-Vương Nhung-Tấn Wang Shen-Vương Thẩm-Ngụy Wang Shuang-Vương Song-Ngụy Wang Yun-Vương Doãn-Hán Wang Zhen-Vương Chân-Ngụy-Tướng dưới quyền tư Mã Vọng Wang Zhong-Vương Trung-Tào Tháo Wei Guan-Vệ Quán-Ngụy Wei Xu-Ngụy Tục-Lã Bố Wei Yan-Ngụy Diên-Lưu Biểu, Hàn Huyền, Thục Wen Chou-Văn Sú-Viên Thiệu Wen Pin-Văn Sính-Lưu Biểu, Tào Tháo Wen Qian-Văn Khâm-Ngụy Wu-Ngô Quận-Một quận thuộc Giang Nam Wu Ban-Ngô Ban-Lưu Chương, Thục Wu Chang-Võ Xương-Một thành của Ngô Wu Cheng-Ô Trình-Một quận của Ngô Wu Lan-Ngô Lan-Lưu Chương, Thục Wu Tugu-Ngột Đột Cốt-Mạch Hoạch Wu Yan-Ngũ Diên-Ngô-Xa kị tướng quân thời Tôn Hạo Wu Yi-Ngô Ý-Lưu Chương, Thục Xi Cheng-Tây Thành-Một huyện nhỏ, nhưng là một thành có vị trí rất quan trọng và là nơi trữ lương của quân Thục. Chính tại nơi đây, sau khi Nhai Đình thất thủ, Khổng Minh đã buộc lòng phải dùng không thành kế “Võ Hầu đánh đàn đuổi Trọng Đạt” Xi Zheng-Khước Chính-Thục-Ông cùng Tiêu Chu là vài quan văn giỏi nhất còn sót lại khi nước Thục đã đến thời mạt vận Xia Hui-Hạ Huy-Hán-Một trong 10 hoạn quan Xia Kou-Hạ Khẩu-Cửa ải quan trọng Xiahou Ba-Hạ Hầu Bá-Ngụy, Thục-con trưởng Hạ Hầu Uyên Xiahou De-Hạ Hầu Đức-Ngụy Xiahou Dun-Hạ Hầu Đôn-Tào Tháo Xiahou En-Hạ Hầu Ân-Tào Tháo Xiahou He-Hạ Hầu Hòa-Ngụy-con thứ 4 của Hạ Hầu Uyên Xiahou Hui-Hạ Hầu Huệ-Ngụy-con thứ 3 của Hạ Hầu Uyên Xiahou Mao-Hạ Hầu Mậu-Con hạ Hầu Uyên, con nuôi Hạ Hầu Đôn, lịch sử nói rằng thật ra là con của Đôn Xiahou Xian-Hạ Hầu Huyền-Ngụy Xiahou Yuan-Hạ Hầu Uyên-Tào Tháo Xiahou Wei-Hạ Hầu Uy-Ngụy-con thứ 2 của Hạ Hầu Uyên Xiang Chong-Hướng Xủng-Thục-Tướng tổng đốc ngự lâm quân thời Hậu Chủ Xiang Yang-Tương Dương-Thủ phủ Kinh Châu Xing Daorong-Hình Đạo Vinh-Lưu Độ Xin Pi-Tân Tỉ-Hàn Phúc, Viên Thiệu Xin Ping-Tân Bình-Hàn Phúc, Viên Thiệu Xu Chu-Hứa Chử-Tào Tháo Xu Huang-Từ Hoảng-Tào Tháo Xu Jing-Hứa Tĩnh-Thục-Quan thái phó thời nhà Thục Xu You-Hứa Du-Viên Thiệu, Tào Tháo-Một quân sư của Viên thiệu, theo hàng Tào Tháo, người có vai trò rất lớn giúp Tào Tháo đánh bại được Viên Thiệu, sau ỷ mình công to kiêu ngạo nên bị Hứa Chử giết. Xue Li-Tiết Lễ-Lưu Do-Tướng giữ Mạt Lăng cùng Trần Hoành và Trương Anh Xue Rong-Tiết Oánh-Ngô Xun Shen-Tuân Thầm-Hàn Phúc, Viên Thiệu-Em Tuân Úc Xun Kai-Tuân Khải-Ngụy Xun Xu-Tuân Húc-Tấn Xun You-Tuân Du-Tào Tháo Xun Yu-Tuân Úc-Tào Tháo Xu Shao-Hứa Thiệu-Một người giỏi xem tướng, đã từng nhận xét về Tào tháo “Là năng thần thời trị và là gian hùng thời loạn” Xu Sheng-Từ Thịnh-Ngô Xu Shu-Từ Thứ-Lưu Bị, Tào Tháo Xu Yi-Hứa Nghi-Ngụy-Con Hứa Chử, bị Chung hội xử chém Ya Dan-Nhã Đan-Khương-Quân sư thời vua Triệt Lí Cát, đem quân đánh Thục. Yan Baihu-Nghiêm Bạch Hổ Yan Liang-Nhan Lương-Viên Thiệu Yan Yan-Nghiêm Nhan-Lưu Chương, Thục Yang Biao-Dương Bưu-Hán Yang Feng-Dương Phụng-Hán, Viên Thuật-Cùng Hàn Tiêm, Đổng Thừa cứu giá Hiến Đế Yang Feng-Dương Phong-Nam Man, bắt Mạch hoạch nộp Khổng Minh Yang Ping-ải Dương Bình Yang Qiu-Dương Thu-Mã Siêu-Một trong tám tướng kị binh của Hàn Toại Yang Quan-Dương Toàn-Một tỉnh của Ích Châu Yang Hong-Dương Hồng-Thục Yang Hu-Dương Hựu-Tấn-Tướng trấn thủ Tương Dương, cùng Lục Kháng giao hảo thân thiết với nhau Yang Huai-Dương Hoài-Lưu Chương Yang Song-Dương Tùng-Trương Lỗ, mưu sĩ chuyên ăn của đút Yang Ji-Dương Tế-Tấn Yang Xin-Dương Hân-Ngụy Yang Xiu-Dương Tu-Ngụy Yang Yi-Dương Nghi-Thục Yi Shui-ải Nghi Thủy Yin Ping-Âm Bình-đường này sau sự hỏng nơi đó Yong Kai-Ung Dĩ-Thục-Một thái thú ở Kiến Ninh, theo Mạch Hoạch làm phản Yin Mo-Doãn Mặc-Thục Yu Ji-Vu Cát-Ẩn sĩ Yuan Shao-Viên Thiệu Yuan Shu-Viên Thuật Yuan Tan-Viên Đàm-Viên Thiệu Yuan Wei-Viên Ngỗi-Hán Yuan Xi-Viên Hi-Viên Thiệu Yuan Shang-Viên Thượng-Viên Thiệu Yue Cheng-Lạc Thành-một thành ở Ích Châu Yue Ji-Việt Cát-Khương-Võ tướng thời vua Triệt Lí Cát, đem quân đánh Thục. Yue Jin-Nhạc Tiến-Tào Tháo Zhang Bao-Trương Bào-Thục Zhang Bao-Trương Bảo-Khăn vàng-Em Trương Giác, thủ lĩnh khăn vàng. Khi khởi nghĩa khăn vàng sắp thất bại và bị quân triều đình bao vây, Bảo bị tướng của mình đâm chết. Zhang Bu-Trương Bố-Ngô Zhang Fei-Trương Phi-Thục Zhang Han-Trương Hân-Mã Siêu-Một trong tám tướng kị binh của Hàn Toại Zhang He-Trương Cáp-Viên Thiệu, Tào Tháo Zhang Hong-Trương Hoành-Ngô Zhang Hua-Trương Hoa-tấn Zhang Hui-Trương Hổ-Lưu Biểu Zhang Ji-Trương Tế Zhang Jiao-Trương Giác-Khăn vàng-Thủ lĩnh khăn vàng, biết tà thuật. Zhang Kai-Trương Khải-Khăn vàng, Đào Khiêm-Ám sát cha Tào Tháo để cướp của. Zhang Liang-Trương Lương-Em Trương Giác, thủ lĩnh khăn vàng. Zhang Liao-Trương Liêu-Lã Bố, Tào Tháo Zhang Lu-Trương Lỗ Zhang Miao-Trương Mặc-Thái thú Trần Lưu Zhang Rang-Trương Nhượng-Hán-Cầm đầu 10 tên hoạn quan cuối đời Hán. Zhang Ren-Trương Nhiệm-Lưu Chương Zhang Shao-Trương Thiệu-Thục Zhang Song-Trương Tùng-Lưu Chương Zhang Ti-Trương Đễ-Ngô-thừa tướng thời Tôn Hạo Zhang Wen-Trương Ôn-Ngô Zhang Xiang-Trương Tượng-Ngô Zhang Xing Cai – Trương Tinh Thái – Thục, con gái Trương Phi Zhang Xiu-Trương Tú Zhang Xun-Trương Huân-Viên Thuật Zhang Yang-Trương Dương-Thái thú Thượng Đẳng Zhang Yi-Trương Dực-Thục Zhang Yi-Trương Ngực-Thục Zhang Zhao-Trương Chiêu-Ngô Zhang Jun-Trương Tuấn-Thục-Cháu Trương Phi Zhao Fan-Triệu Phạm-Thái thú quận Quế Dương Zhao Lei-Triệu Lũy-Thục Zhao Yun-Triệu Vân-Thục Zheng Xuan-Trịnh Huyền-Ẩn sĩ-Một học giả nổi tiếng, thầy dạy học từ nhỏ của Lưu Bị và Công Tôn Toản Zhong Hui-Chung Hội-Ngụy Zhou Cang-Chu Thương-Khăn vàng, Thục-rất trung thành. Bơi rất giỏi. Tướng khăn vàng và sau này theo Quan Vũ. Có công bắt Bàng Đức. Dân gian thờ Quan Vũ luôn thờ Quan Bình đứng ở bên trái còn ông cầm long đao theo hầu đứng ở bên phải. Zhou Fang-Chu Phường-Ngô Zhou Jing-Chu Tĩnh-Hán-Quan dưới quyền Lưu Yên ở U Châu Zhou Tai-Chu Thái-Ngô Zhou Yu-Chu Du-Ngô Zhu Huan-Chu Hoàn-Ngô Zhu Jun-Chu Tuấn-Hán Zhu Ling-Chu Ling-Tào Tháo Zhu Ran-Chu Nhiên-Ngô Zhurong-Chúc Dung công chúa-Mạch Hoạch Zhu Zhi-Chu Trị-Ngô Zhuge Dan-Gia Cát Đản-Ngụy Zhuge Jin-Gia Cát Cẩn-Ngô-Anh Gia Cát Lượng Zhuge Jun-Gia Cát Quân-Em Gia Cát Lượng Zhuge Ke-Gia Cát Khắc-Ngô-Con Gia Cát Cẩn Zhuge Liang-Gia Cát Lượng-quá biết rồi Zhuge Shang-Gia Cát Thượng-Thục-Con Gia Cát Chiêm Zhuge Xu-Gia Cát Tự-Ngụy Zhuge Zhan-Gia Cát Chiêm-Thục-Con Gia Cát Lượng Zi Tong-Tử Đồng-một thành phố ở Tây Thục Zu Mao-Tổ Mậu-Ngô-Tướng theo Tôn Kiên từ thuở ban đầu, bị Hoa Hùng bên Đổng Trác chém chết Zuo Ci-Tả Từ-Ẩn sĩ Yi Ji-Y Tịch-Lưu Biểu, Lưu Bị

Danh mục: Tiểu sử

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.