Phân biệt vai trò và chức năng – Làm báo cáo tốt nghiệp

Vai trò và chức năng là gì? Làm sao phân biệt vai trò và chức năng? Sự khác nhau của vai trò và chức năng

Sự khác biệt chính

Sự khác biệt chính giữa vai trò và chức năng đó là:

Vai trò là một phân vai mà chủ thể đó đóng vai trong một hoàn cảnh cụ thể, trong khi chức năng là mục đích tự nhiên của một cái gì đó hoặc nghĩa vụ của chủ thể nói tới.

Vai trò và chức năng

Vai trò là một phân vai mà một chủ thể nào đó được đóng vai trong một hoàn cảnh cụ thể, trong khi chức năng là mục đích tự nhiên của một cái gì đó hoặc nghĩa vụ của một ai đó.

Một cá nhân có thể thực hiện các vai trò khác nhau trong các hoàn cảnh khác nhau và mỗi vai trò liên quan đến một bộ chức năng và trách nhiệm khác nhau, trong khi ở chức năng, mỗi vai trò có các chức năng khác nhau liên quan đến nó.

Vai trò là một tình huống mà người ta có được nhờ đặc trưng của nó; mặt khác, chức năng là hành động mà một vai trò đóng vai.

Ví dụ: Một giáo viên đóng vai trò trung gian, người tổ chức, người hướng dẫn, người tâm sự, v.v.; ngược lại, các chức năng của giáo viên dạy kèm bao gồm dạy học sinh, đánh giá kiến thức của học sinh và tổ chức các bài học, v.v.

Phân biệt giữa vai trò và chức năng

Vai trò

Chức năng

Vai trò là một phân vai mà một chủ thể nào đó được đóng vai trong một hoàn cảnh cụ thể

Chức năng là mục đích tự nhiên của một cái gì đó hoặc các bổn phận của một ai đó.

Ý nghĩa

Một phân vai được đóng vai bởi một người nào đó trong một điều kiện cụ thể

Mục đích tự nhiên của một cái gì đó hoặc nghĩa vụ của một ai đó.

Liên quan

Một cá nhân có thể thực hiện các vai trò khác nhau trong các khuôn khổ khác nhau

Mỗi vai trò có chức năng khác nhau liên quan đến nó

Mục đích

Một tình huống mà người ta có được nhờ đặc tính của nó

Hành động phản ánh vai trò

Ví dụ

Một giáo viên đóng vai trò trung gian, người tổ chức, người hướng dẫn, người tâm sự

Chức năng của giáo viên dạy kèm bao gồm dạy học sinh, đánh giá kiến thức của học sinh và tổ chức các bài học, v.v.

Vai trò là gì

Vai trò chỉ đơn giản là một phân vai được đóng vai bởi một người nào đó trong một hoàn cảnh cụ thể. Mỗi cá nhân trên toàn thế giới này đóng vai trò khác nhau trong cuộc sống của họ. Ở nhà, vai trò của cha mẹ, con cái hoặc anh chị em được chơi.

Trong công việc, vai trò của một nhân viên được đóng vai bởi một số cá nhân. Tuy nhiên, các vai trò khác nhau được liên kết với các chức năng, trách nhiệm và nhiệm vụ khác nhau. Chẳng hạn như vai trò của người mẹ bao gồm trách nhiệm bảo vệ con mình khỏi mọi tổn hại trong khi vai trò của đứa trẻ bao gồm nghĩa vụ tôn trọng cha mẹ.

Trong một môi trường chuyên nghiệp, vai trò cũng có thể thảo luận về vị trí chuyên nghiệp của một người hoặc phân vai do một người đóng. Ví dụ, vai trò của giáo viên có thể bao gồm kỷ luật, người hòa giải học tập, người tổ chức các bài học, tâm sự với học sinh, v.v. Các chức năng và nhiệm vụ của nghề nghiệp cũng được liên kết với từ ‘vai trò’ cụ thể này, nghĩa là gì làm trong khả năng chuyên nghiệp của mình ở vị trí đó của mình. Chẳng hạn như vai trò của bác sĩ, liên quan đến việc xác định tình trạng y tế khác nhau và điều trị bệnh nhân

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vai trò

Ảnh hưởng xã hội: Sự sắp xếp xã hội thường hình thành nên các cá nhân vào những vai trò nhất định, vai trò của họ được xây dựng dựa trên các tình huống xã hội mà họ chọn để trải nghiệm. Cha mẹ đăng ký cho con cái của họ trong các chương trình giáo dục nghề nghiệp ở độ tuổi trẻ thiếu niên làm tăng cơ hội trẻ sẽ theo vai trò của nghề nghiệp đó.

Di truyền: Mọi người chấp nhận vai trò đến với họ một cách tự nhiên. Những người có khả năng vận đọng thường chấp nhận vai trò của các vận động viên. Những người có thiên tài suy luận và kiến ​​thức thường xử lý các vai trò dành cho giáo dục và nhà khoa học. Cuộc thảo luận này không có nghĩa là mọi người chỉ phải chọn một con đường; mỗi cá nhân có thể trải nghiệm sự xuất hiện trở lại trong nhiều vai trò.

Ảnh hưởng văn hóa: Các nền văn hóa khác nhau đặt đạo đức khác nhau vào các vai trò nhất định được thiết lập dựa trên lối sống. Ví dụ, các cầu thủ bóng đá được coi là cao hơn ở các nước châu Âu nơi bóng đá rất phổ biến so với ở Hoa Kỳ, nơi bóng đá ít phổ biến hơn.

Ảnh hưởng của tình huống: Vai trò có thể được chuyển đổi hoặc tạo ra dựa trên tình huống mà một người được đưa ra ngoài tầm ảnh hưởng của họ.

Ví dụ:

  • Một giáo viên đóng vai trò trung gian, người tổ chức, người hướng dẫn, người tâm sự, v.v.
  • Vai trò của cảnh sát là đảm bảo luật pháp được tuân thủ.

Chức năng là gì?

Chức năng là mục đích tự nhiên của một cái gì đó hoặc nghĩa vụ của một ai đó. Nó cũng có nghĩa là mục đích hoặc hành động mà một vật hoặc một người được áp dụng.

Từ điển oxford định nghĩa chức năng là mục đích thực tế hoặc tính áp dụng được thiết kế. Nói một cách đơn giản, chức năng này đề cập đến mục đích tự nhiên của một cái gì đó hoặc nhiệm vụ của một người – ví dụ, chức năng của các tĩnh mạch trong cơ thể để mang máu từ cơ thể hướng về trái tim. Ngoài ra, chức năng của một nhân viên bảo vệ là đảm bảo an ninh của một nơi.

Con người đóng nhiều vai trò khác nhau trong xã hội, có nhiều chức năng khác nhau. Điều tương tự áp dụng cho các tổ chức và công ty. Chẳng hạn, chức năng của một trợ lý bán hàng không giống như chức năng của trợ lý giám đốc của công ty đó. Các chức năng trong khung này nói về các nhiệm vụ được giữ bởi một vị trí nhất định. Vai trò từ thường được sử dụng đồng nghĩa với chức năng.

Ví dụ:

  • Các chức năng của giáo viên dạy kèm bao gồm dạy học sinh, đánh giá kiến thức của học sinh và tổ chức các bài học, v.v.
  • Trong công ty, không ai biết chức năng của anh ta là gì.
  • Jackson thực hiện một số chức năng quan trọng trong công ty.
  • Chức năng chính của ông là cung cấp tư vấn pháp lý cho công ty.
  • Chức năng của phòng Nhân sự là tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự. Vai trò của Trưởng phòng nhân sự là quản lý nhân sự,

Sự khác biệt chính

Vai trò là một phân vai tới một người nào đó trong một hoàn cảnh cụ thể, trong khi chức năng là mục đích tự nhiên của một cái gì đó hoặc nghĩa vụ của một ai đó.

Một cá nhân có thể thực hiện các vai trò khác nhau trong các hoàn cảnh khác nhau và mỗi vai trò liên quan đến một bộ chức năng và trách nhiệm khác nhau trong khi ở chức năng, mỗi vai trò có các chức năng khác nhau liên quan đến nó.

Vai trò là một tình huống mà người ta có được nhờ tính năng của nó; mặt khác, chức năng là hành động mà một vai trò đòi hỏi.

Một giáo viên đóng vai trò trung gian, người tổ chức, người hướng dẫn, người tâm sự, v.v.; ngược lại, các chức năng của giáo viên dạy kèm bao gồm dạy học sinh, đánh giá kiến thức của học sinh và tổ chức các bài học, v.v.

Like this:

Like Loading…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *