Sử dụng điều kiện xác định của phương trình để tìm nghiệm của phương trình

ncvanhoa.org.vn giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Sử dụng điều kiện xác định của phương trình để tìm nghiệm của phương trình, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Xem thêm: Tìm nghiệm của phương trình

Đọc thêm: 15 câu nói nổi tiếng bất cứ nghệ sỹ dương cầm nào đều yêu thích

Nội dung bài viết Sử dụng điều kiện xác định của phương trình để tìm nghiệm của phương trình: Sử dụng điều kiện xác định của phương trình để tìm gghiệm của phương trình. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Giải phương trình x(x – 1) = 0 có bao nhiêu nghiệm? Ví dụ 2: Giải phương trình 2x + x – 2 = 2 – x + 2. Lời giải x = 2. Thay x = 2 vào phương trình thấy thỏa mãn nên x = 2 là nghiệm phương trình. Ví dụ 3: Giải phương trình x – 4x + 5x – 2 + x = 2. Điều kiện của phương trình. Ví dụ 4: Giải phương trình (x – 3x + 2)(x – 3) = 0. Thay vào phương trình thì thấy chỉ có x = 1 thỏa mãn. Nên x = 1 là nghiệm pt. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Cặp số (x; y) nào sau đây không là nghiệm của phương trình 2x − 3y = 5? Hướng dẫn giải: Thay các bộ số (x, y) vào phương trình, ta thấy bộ số đáp án C không thỏa mãn. Câu 2. Số nghiệm của phương trình 2x – x + 2 là điều kiện: x – 1. Câu 3. Số nghiệm của phương trình. Hướng dẫn giải: Với điều kiện x > 3 phương trình đã cho trở thành x = 2 < 3. Vậy phương trình không có nghiệm. Câu 4. Tập nghiệm của phương trình. Câu 5. Vây tập nghiệm của phương trình đã cho là S. Phương trình nào sau đây nhận 2 làm nghiệm? Vậy x = 2 không phải nghiệm của PT đã cho. Vậy x = 2 không phải nghiệm của PT đã cho. Câu 6. Phương trình x(x – 1)(x – 1) = 0 có bao nhiêu nghiệm? Câu 7. Phương trình -x + 6x -9 + x = 27 có bao nhiêu nghiệm? x=3. Thay x = 3 vào phương trình thấy thỏa mãn nên x = 3 là nghiệm pt Câu 8. Phương trình (x-3) (5 – 3×2+2x= 3x-5+4 có bao nhiêu nghiệm? Thay 5 vào phương trình thì thấy chỉ có x = 3 thỏa mãn. Nên x = 3 là nghiệm pt. Câu 9. Phương trình x + x – 1 = 1 − x có bao nhiêu nghiệm? Điều kiện của pt. Thay x = 1 vào phương trình thấy vô pt thì thấy chỉ có x = 1 thỏa mãn. Nên x = 1 là nghiệm pt.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 • Tìm điều kiện xác định của phương trình
 • Tìm tập xác định của hàm số
 • Xác định các chữ số chắc của một số gần đúng, dạng chuẩn của chữ số gần đúng và kí hiệu khoa học của một số
 • Xác định hiệu và phần bù các khoảng, đoạn, nửa khoảng
 • Xác định hàm số bậc nhất
 • Tham khảo: Xem Nhiều 1/2022 Những Câu Nói Hay Về Màu Đen Và Trắng Hay, Ý Nghĩa Sâu Sắc Top Trend

 • Xác định hàm số bậc hai
 • Bảng biến thiên, tính đơn điệu, GTLN và GTNN của hàm số bậc hai
 • Phủ định của mệnh đề
 • Dựa vào đồ thị tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số
 • Biết số gần đúng a và độ chính xác d, ước lượng sai số tương đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn
 • Tìm giao và hợp các khoảng, nửa khoảng, đoạn
 • Bài toán sử dụng biểu đồ Ven
 • Ứng dụng hàm số bậc nhất giải bài toán thực tế
 • Ứng dụng hàm số bậc hai giải bài toán thực tế
 • Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Danh mục: Giáo dục

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.