Thu nhập chịu thuế là gì? – Kế toán Ngọc Hân

Thu nhập chịu thuế là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân. Bao gồm cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế.

Song song với khái niệm thu nhập chịu thuế đó là thuật ngữ thu nhập tính thuế.

Thu nhập tính thuế là khoản thu nhập sau khi trừ các khoản có liên quan như: giảm trừ bản thân, gia cảnh, đóng bảo hiểm…

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – các khoản giảm trừ (gia cảnh, bản thân, phụ thuộc)

Ví dụ: Bạn làm việc tại công ty A, Lương của bạn là 10tr/tháng, tiền thưởng trong tháng của bạn là 5%/lương. Giả sử các khoản bảo hiểm phải nộp là 500.000đ. —> Thu nhập tính thuế = (10tr+0.5tr-4tr-0.5tr)=6tr —> Thuế TNCN phải nộp = 5tr*5%+1tr*10%=0.35tr

Vậy làm cách nào để tính ra phần thu nhập chịu thuế?

Theo Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân cụ thể như sau:

1. Thu nhập từ kinh doanh

Là nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề.

2. Thu nhập từ tiền công, tiền lương

  • Là thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
  • Các khoản phụ cấp, trợ cấp (Trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn theo quy định)
  • Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán.

3. Thu nhập từ nhận quà tặng

4. Thu nhập từ nhận thừa kế

5. Thu nhập từ đầu tư vốn

6. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

– Là khoản Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới mọi hình thức như: Vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

7. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

8. Thu nhập từ trúng thưởng

9. Thu nhập từ bản quyền

– Là thu nhập nhận được khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ.

10. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

>> Xem thêm: dịch vụ quyết toán thuế TNCN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *