Tokyo không phải là thủ đô chính thức của Nhật Bản, vậy thủ đô của Nhật Bản ở đâu?

thủ đô của nhật bản là gì

Nếu được hỏi thủ đô của Nhật Bản là gì? Nhiều người, thậm chí là người Nhật sẽ trả lời ngay rằng, thủ đô của Nhật Bản là Tokyo. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng Nhật Bản không có thủ đô. Vậy câu trả lời chính xác là gì, thủ đô của Nhật Bản là thành phố nào? Mời các bạn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Thủ đô của Nhật Bản là gì?

Theo truyền thống có từ lâu đời, thủ đô của Nhật Bản là nơi ở của Thiên Hoàng. Và trong lịch sử thủ đô của Nhật Bản được đặt ở nhiều vị trí và địa điểm khác nhau.

Sau năm 1868 nơi ở của Thiên Hoàng và trụ sở của Chính phủ Nhật Bản đều được chuyển đến đặt tại Tokyo. Vì vậy, mọi người luôn coi Tokyo là thủ đô của Nhật Bản.

Năm 1950, Nhật Bản từng đưa ra quyết định chọn Tokyo là thủ đô của đất nước. Nhưng vào 06/09/1986 chính phủ Nhật Bản đã đưa ra quyết định bãi bỏ việc Tokyo là thủ đô của nước này. Vì vậy, Tokyo không phải là thủ đô của Nhật Bản. Cho đến nay, trong hiến pháp của Nhật Bản không hề có quy định, quyết định chính thức nào về thủ đô. Vì vậy, đất nước Nhật Bản không có thủ đô chính thức.

Thành phố
Thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Thủ đô nước Nhật qua các thời kỳ

Thủ đô Nhật trong Thời kỳ Kofun

 • Karushima, Yamato (Cung điện Akira), trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Ojin
 • Naniwa, Settsu (Cung điện Takatsu), trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Nintoku
 • Ihare, Yamato (Cung điện Watasakura), trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Richū
 • Tajikhi, Kawachi (Cung điện Shibakaki), trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Hanzei
 • Asuka, Yamato (Cung điện Tohotsu), trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Ingyō
 • Isonokami, Yamato (Cung điện Anaho), trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Ankō
 • Sakurai, Nara (Cung điện Hatsuse no Asakura), 457-479, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Yūryaku
 • Sakurai, Nara (Cung điện Iware no Mikakuri), 480-484, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Seinei
 • Asuka, Yamato (Cung điện Chikatsu-Asuka-Yatsuri), 485-487, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Kenzō
 • Tenri, Nara (Cung điện Isonokami Hirotaka), 488-498, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Ninken
 • Sakurai, Nara (Cung điện Nimiki), 499-506, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Buretsu
 • Hirakata, Osaka (Cung điện Kusuba), 507-511
 • Kyōtanabe, Kyoto (Cung điện Tsutsuki), 511-518, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Keitai
 • Nagaoka-kyō (Cung điện Otokuni), 518-526, trong thời gian trị vì của Keitai
 • Sakurai, Nara (Cung điện Iware no Tamaho), 526-532, trong thời gian trị vì của Keitai
 • Kashihara, Nara (Cung điện Magari no Kanahashi), 532-535, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Ankan
 • Sakurai, Nara (Cung điện Hinokuma no Iorino), 535-539, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Senka

Thủ đô Nhật ở thời kỳ Asuka

 • Asuka, Yamato (Cung điện Shikishima no Kanasashi), 540-571, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Kimmei
 • Kōryō, Nara (Cung điện Kudara no Ohi), 572-575
 • Sakurai, Nara (Cung điện Osata no Sakitamahoặc Osada no Miya), 572-585, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Bidatsu
 • Quận Shiki, Nara (Cung điện Iwareikebe no Namitsuki), 585-587, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Yomei
 • Quận Shiki, Nara (Cung điện Kurahashi no Shibagaki), 587-592, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Sushun
 • Asuka, Yamato (Cung điện Toyurahoặc Toyura-no-miya), 593-603, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Suiko
 • Asuka, Yamato (Cung điện Oharidahoặc Oharida-no-miya), 603-629, trong thời gian trị vì của Suiko
 • Asuka, Yamato (Cung điện Okamotohoặc Oakmoto-no-miya), 630-636, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Jomei
 • Kashihara, Nara (Cung điện Tanakahoặc Tanaka-no-miya), 636-639
 • Kōryō, Nara (Cung điện Umayasakahoặc Umayasaka-no-miya, 640
 • Kōryō, Nara (Cung điện Kudarahoặc Kudara-no-miya), 640-642
 • Asuka, Yamato (Cung điện Oharida), 642-643
 • Asuka, Yamato (Cung điện Itabukihoặc Itabuki no miya), 643-645, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Kōgyoku
 • Osaka (Cung điện Naniwa-Nagara no Toyosaki), 645-654, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Kōtoku
 • Asuka, Yamato (Cung điện Itabuki), 655-655, trong thời gian trị vì của Kōtoku
 • Asuka, Yamato (Cung điện Kawaharahoặc Kawahara-no-miya), 655-655
 • Asuka, Yamato (Cung điện Okamotohoặc Nochi no Asuka-Okamoto-no-miya), 656-660, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Saimei
 • Asakura, Fukuoka (Cung điện Asakura no Tachibana no Hironiwahoặc Asakure no Tachibana no Hironiwa-no-miya), 660-66
 • Osaka, (Cung điện Naniwa-Nagara no Toyosaki), 661-667
 • Ōtsu, Shiga (Cung điện Ōmi Ōtsuhoặc Ōmi Ōtsu-no-miya), 667-672, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Tenji và trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Kobun
 • Asuka, Yamato (Cung điện Kiyomiharahoặc Kiomihara-no-miya), 672-694[37], trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Temmu và trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Jito
 • Fujiwara-kyō (Cung điện Fujiwara), 694-710, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Mommu

Thủ đô Nhật Bản vào thời kỳ Nara

 • Heian-kyō (Cung điện Heian), 794-1180, trong thời gian trị vì của Kammu và những vị khác
 • Cung điện Fukuhara, 1180, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Antoku
 • Heian-kyō/Kyōto (Cung điện Heian), 1180-1868
 • Tōkyō (Kōkyo), 1868-1956

Vậy là chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi “thủ đô của Nhật Bản là gì?”. Nhật Bản là một quốc gia vô cùng thú vị, các bạn có thể khám phá đất nước Mặt trời mọc này thông qua các bài viết dưới đây nhé.

 • 25 phát minh kỳ lạ chỉ có thể thấy ở Nhật Bản
 • Chùm ảnh mô tả chân thực về văn hóa làm việc khắc nghiệt nhất thế giới của Nhật Bản
 • 15 quy định hà khắc trong trường học Nhật Bản chỉ nghe thôi cũng đủ khiến bạn “sởn da gà”
 • 11 quy tắc lạ lùng chỉ thấy ở Nhật Bản có thể bạn chưa biết!
 • Những món ăn khiến bạn phải nể phục sự sáng tạo của đất nước Nhật Bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *