Tuyển Tập Thơ Hồ Xuân Hương – Có 155 Bài Thơ

Hồ Xuân Hương (1772 – 1822) là một thi sĩ sống ở giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, mà hành trạng hiện vẫn khiến nhiều học giả tranh cãi.

Đây là trang danh sách liệt kê tuyển tập các tác phẩm, tập thơ và những bài thơ hay nhất của nhà thơ Hồ Xuân Hương. Vốn nổi tiếng với những bài thơ “thanh thanh tục tục”, di tác của bà hoàn toàn là thơ, trong đó mảng Nôm có nhiều phẩm chất tốt cần sự khảo cứu lâu, nhưng hậu thế có thi sĩ Xuân Diệu đã mạo muội tôn Hồ Xuân Hương làm Bà chúa thơ Nôm.

» Những bài thơ nổi bật của Hồ Xuân Hương:

 1. Đánh cờ
 2. Lấy chồng chung
 3. Quả mít
 4. Ốc nhồi
 5. Đánh đu
 6. Thơ tự tình

» Những chùm thơ hay của Hồ Xuân Hương do ncvanhoa.org.vn tổng hợp:

 1. Những bài thơ hay nhất của Hồ Xuân Hương
 2. Những bài thơ tâm trạng nhất của Hồ Xuân Hương
 3. Những bài thơ thanh thanh tục tục của Hồ Xuân Hương
 4. Tuyển tập những bài thơ vịnh của Hồ Xuân Hương
 5. Thơ hay viết cho thân phận người đàn bà của Hồ Xuân Hương

» Tất cả các bài thơ, tuyển tập thơ Hồ Xuân Hương:

Đề vịnh Hạ Long

 1. Độ Hoa Phong (Qua Vũng Hoa Phong)
 2. Hải Ốc Trù (Ngóng Đỉnh Toan Ngoan)
 3. Nhãn Phóng Thanh (Mắt Toả Màu Xanh)
 4. Nhập An Bang (Tới An Bang)
 5. Thuỷ Vân Hương (Về Chốn Nước Mây)
 6. Trạo Ca Thanh (Trỗi Tiếng Ca Chèo)

Đồ Sơn bát vịnh

 1. Ðông Sơn Thừa Lương (Hóng Mát Ðông Sơn)
 2. Long Tỉnh Quá Trạc (Qua Chơi Giếng Rồng)
 3. Phật Động Thâm U
 4. Ðăng Đông Sơn Tự Kiến Ký Kỳ 1 (Lên Chơi Đông Sơn Tự Kỳ 1)
 5. Ðăng Đông Sơn Tự Kiến Ký Kỳ 2 (Lên Chơi Đông Sơn Tự Kỳ 2)
 6. Tháp Sơn Hoài Cổ (Lên Núi Tháp Nhớ Xưa)
 7. Thạch Phố Quan Ngư (Bến Đá Xem Đánh Cá)
 8. Bộ Khánh Minh Tự Cảm Hứng (Dạo Chùa Khánh Minh Cảm Hứng)
 9. Cốc Tự Tham Thiền (Thiền Định Ở Chùa Cốc)

Hương đình cổ nguyệt thi tập

 1. Quá Khinh Dao Từ Hoài Cổ (Qua Đền Khinh Dao Nhớ Chuyện Xưa)
 2. Bán Chẩm Thư Hoài (Nỗi Niềm Gối Lẻ)
 3. Ðề Trấn Quốc Tự (Ðề Chùa Trấn Quốc)
 4. Tái Ngoại Văn Châm (Ngoài Ải Nghe Tiếng Chày Nện Vải)
 5. Thu Vũ (Mưa Thu)
 6. Cố Kinh Thu Nhật (Ngày Thu Kinh Cũ)
 7. Giang Nam Phụ Níp Kiêm Lưu Biệt Hữu Nhân (Khăn Gói Sang Sông Nam, Nhân Gửi Bạn)
 8. Vịnh Thạch Phu Phụ (Vịnh Vợ Chồng Đá)
 9. Thu Nhật Tức Sự (Ngày Thu Tức Cảnh)

Lưu hương ký

 1. Thuật Ý Kiêm Trình Hữu Nhân Mai Sơn Phủ (Kể Ý Mình Và Trình Bạn Là Mai Sơn Phủ)
 2. Thiếu Niên Du Điệu (Bài Từ Theo Điệu Thiếu Niên Du)
 3. Xuân Đình Lan Điệu (Bài Ca Theo Điệu Xuân Đình Lan)
 4. Thu Dạ Hữu Hoài (Đêm Thu Cảm Hoài)
 5. Thu Phong Ca (Bài Hát Gió Thu)
 6. Nguyệt Dạ Ca Kỳ 1 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 1)
 7. Nguyệt Dạ Ca Kỳ 2 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 2)
 8. Ngư Ông Khúc Hành (Khúc Hát Về Ngư Ông)
 9. Cảm Cựu Kiêm Trình Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu (Nhớ Chuyện Cũ Viết Gửi Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu)
 10. Hoài Cựu
 11. Thu Nguyệt Hữu Ức Mai Sơn Phủ Ký (Đêm Thu, Nhớ Mai Sơn Phủ, Gửi Bài Này)
 12. Cảm Cựu Tống Tân Xuân Chi Tác Kỳ 1 (Cảm Năm Cũ, Tiễn Xuân Mới Kỳ 1)
 13. Cảm Cựu Tống Tân Xuân Chi Tác Kỳ 2 (Cảm Năm Cũ, Tiễn Xuân Mới Kỳ 2)
 14. Ngụ Ý Tốn Phong Ký Nhị Thủ Kỳ 1 (Ngụ Ý Gửi Tốn Phong Thị Hai Bài Kỳ 1)
 15. Ngụ Ý Tốn Phong Ký Nhị Thủ Kỳ 2 (Ngụ Ý Gửi Tốn Phong Thị Hai Bài Kỳ 2)
 16. Hoạ Nhân
 17. Tặng Tốn Phong Tử (Tặng Tốn Phong Thị)
 18. Thạch Đình Tặng
 19. Ký Sơn Nam Thượng Trấn Hiệp Trấn Trần Hầu Kỳ 1 (Gửi Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Nam Sơn Thượng Kỳ 1)
 20. Ký Sơn Nam Thượng Trấn Hiệp Trấn Trần Hầu Kỳ 2 (Gửi Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Nam Sơn Thượng Kỳ 2)
 21. Hoạ Sơn Phủ Chi Tác (Hoạ Lại Thơ Mai Sơn Phủ)
 22. Tốn Phong Đắc Mộng Chí Dữ Ngã Khán Nhân Thuật Ngâm, Tịnh Ký
 23. Hoạ Tốn Phong Nguyên Vận (Hoạ Nguyên Vần Thơ Ông Tốn Phong)
 24. Hoàng Giang Ngộ Hữu Hỉ Phú (Mừng Gặp Bạn Ở Sông Hoàng)
 25. Thệ Viết Hữu Cảm (Có Cảm Xúc Thì Viết Lời Thề)
 26. Tự Thán Kỳ 1 (Tự Than Thân Kỳ 1)
 27. Tự Thán Kỳ 2 (Tự Than Thân Kỳ 2)
 28. Lưu Biệt Thời Tại An Quảng, An Hưng Ngụ Thứ (Ghi Lại Sau Khi Chia Tay Tại An Quảng, An Hưng)
 29. Bạch Đằng Giang Tặng Biệt (Tặng Bạn Khi Chia Tay Ở Sông Bạch Đằng)
 30. Chí Hiên Tặng Kỳ 1
 31. Chí Hiên Tặng Kỳ 2
 32. Hoạ Thanh Liên Nguyên Vận (Hoạ Vần Thơ Thanh Liên)
 33. Nhân Tặng
 34. Tưởng Đáo Nhân Tình Minh Nhiên Há Lệ Nhân Nhi Tẩu Bút Phụng Trình
 35. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 1 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 1)
 36. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 2 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 2)
 37. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 3 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 3)
 38. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 4 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 4)
 39. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 5 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 5)
 40. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 6 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 6)
 41. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 7 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 7)
 42. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 8 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 8)
 43. Xuân Hương Tặng Hiệp Quận

Thơ Nôm truyền tụng

 1. Đàn Gảy
 2. Đá Ông Bà Chồng
 3. Đá Chẹt Thi
 4. Đánh Đu
 5. Đánh Cờ
 6. Đề Nhị Mỹ Nhân Đồ
 7. Đọc Cho Chiêu Hổ Hoạ
 8. Đồng Tiền Hoẻn
 9. Đi Đái Bùn Nẩy
 10. Đưa Đò
 11. Ốc Nhồi
 12. Bánh Trôi
 13. Bùn Bắn Lên Đồ
 14. Canh Khuya (Tự Tình II)
 15. Cái Giếng
 16. Cái Quạt
 17. Cảnh Thu
 18. Chùa Hương Tích
 19. Chùa Sài Sơn
 20. Chế Sư
 21. Chi Chi Chuyện Ấy
 22. Chơi Hoa
 23. Chơi Khán Đài
 24. Con Cua
 25. Dữ Phạm Tế Tửu Xướng Hoạ, Kỳ Nhị (Xướng Hoạ Với Quan Tế Tửu Họ Phạm, Bài 2)
 26. Dệt Cửi Đêm
 27. Du Cổ Tự
 28. Duyên Kỳ Ngộ
 29. Già Kén Kẹn Hom
 30. Hang Cắc Cớ
 31. Hàng Ư Thanh (Quán Hàng Ở Xứ Thanh)
 32. Hạ Nhật Tầm Phu (Ngày Hè Tìm Chồng)
 33. Hỏi Cô Hàng Sách
 34. Hỏi Trăng Bài 1
 35. Hữu Cảm
 36. Ký Tao Nương Mộng Lan (Gửi Nữ Sĩ Mộng Lan)
 37. Khóc Chồng Làm Thuốc
 38. Khóc Tổng Cóc
 39. Không Chồng Mà Chửa
 40. Khấp Vĩnh Tường Quan
 41. Lấy Chồng Chung
 42. Lỡm Học Trò
 43. Mời Ăn Trầu
 44. Mời Khách Ăn Trầu
 45. Miếu Sầm Thái Thú
 46. Núi Ba Đèo
 47. Núi Kẽm Trống
 48. Ngại Ngùng
 49. Nguyệt Hỡi Đê Mê
 50. Nhĩ Hà Tức Cảnh
 51. Nước Đằng
 52. Phiếm Chu Ngoạn Nguyệt (Giong Thuyền Chơi Trăng)
 53. Quan Hậu Sợ Vợ
 54. Quá Nghệ An Hoài Giai Nhân, Hựu Thể (Qua Nghệ An Nhớ Bạn Hiền, Bài 2)
 55. Quán Sứ Tự
 56. Quả Mít
 57. Sài Sơn Thiên Thị (Chợ Trời Núi Thầy)
 58. Sư Hoạnh Dâm
 59. Tát Nước
 60. Tình Có Theo Ai
 61. Tặng Tình Nhân
 62. Tức Sự
 63. Thân Phận Người Đàn Bà
 64. Thị Đểu Thi
 65. Thơ Tự Tình
 66. Thương
 67. Thương Ôi Phận Gái
 68. Thương Thay Phận Gái
 69. Tiễn Người Làm Thơ
 70. Trào Tăng
 71. Trách Chiêu Hổ
 72. Trúc Bạch Hồ
 73. Vô Âm Nữ
 74. Vấn Nguyệt
 75. Vọng Tây Hồ Hoài Hữu
 76. Vịnh Ông Cắng Đánh Nhau
 77. Vịnh Đời Người
 78. Vịnh Bách Chu – Tức Sương Nữ (Vịnh Thuyền Gỗ Bách – Tức Gái Góa)
 79. Vịnh Cái Quạt
 80. Vịnh Chuông
 81. Vịnh Dạy Con Trẻ
 82. Vịnh Hằng Nga
 83. Vịnh Hoa Cúc
 84. Vịnh Nằm Ngủ
 85. Vịnh Nhàn Cư
 86. Vịnh Ni Sư
 87. Vịnh Thăng Long Hoài Cổ
 88. Vịnh Xuyên Cổ (Vịnh Trống Thủng)

Các bạn vừa xem xong mục lục thơ Hồ Xuân Hương – Trang lưu trữ và chia sẻ tuyển tập thơ Hồ Xuân Hương cùng những tác phẩm thơ hay nhất của Hồ Xuân Hương. Hãy liên hệ hoặc bổ sung qua khung bình luận nếu bạn cho rằng danh sách thơ này còn thiếu sót. Chúc các bạn có những phút giây thật tuyệt trên ncvanhoa.org.vn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *