GDCD 10 Bài 1: Thế giới quan duy vật & phương pháp luận biện chứng

GDCD 10 Bài 1: Thế giới quan duy vật & phương pháp luận biện chứng

2. Luyện tập và củng cố

Qua bài học này các em phải hiểu rõ vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học và phân biệt được thế giới quan duy vật – thế giới quan duy tâm. Ngoài ra phải hiểu phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng – sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

2.1. Bài tập SGK

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập GDCD 10 Bài 1 ở cuối bài học.

Xem thêm: Thế giới quan duy vật là gì

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Tham gia làm Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 1 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

 • Câu 1:

  Đọc thêm: Rủi ro là gì? Các loại rủi ro trong bảo hiểm người mua cần biết

  Quan niệm cho rằng ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên, sản sinh ra vạn vật, muôn loài thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào?

  • A. Duy vật
  • B. Duy tâm
  • C. Nhị nguyên luận
  • D. Nhất nguyên luận
 • Câu 2:

  Quan niệm cho rằng: giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người, không do ai sáng tạo ra, không ai có thể tiêu diệt được thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào sau đây:

  • A. Duy vật
  • B. Duy tâm
  • C. Nhị nguyên luận
  • D. Nhất nguyên luận
 • Câu 3:

  Triết học Mác được coi là chủ nghĩa duy vật biện chứng vì trong triết học Mác,…

  • A. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau
  • B. Thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau
  • C. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau
  • D. Thế giới quan duy tâm và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.

Đọc thêm: Những lợi ích của công nghệ Nanoe-G Panasonic | Điện Máy Chợ Lớn

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3. Hỏi đáp bài 1 GDCD lớp 10

Trong quá trình học bài và thực hành bài tập, có điểm nào còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247

Tham khảo Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan

Danh mục: WIKI

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *