✅ Sách Giáo Viên Ngữ Văn Lớp 10 Tập 2

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách Giáo Viên Ngữ Văn Lớp 10 Tập 2

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Viên Ngữ Văn Lớp 10 Tập 2 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Tuần 19

 • Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú)
 • Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo)
 • Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh (Bài làm ở nhà)

Tuần 20

 • Đại cáo bình Ngô (tiếp theo)
 • Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Tuần 21

 • Tựa “Trích diễm thi tập”
 • Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba)
 • Khái quát lịch sử tiếng Việt

Tuần 22

 • Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử ký toàn thư)
 • Trả bài làm văn số 4

Tuần 23

 • Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư)
 • Phương pháp thuyết minh
 • Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Tuần 24

 • Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục – trích Truyền kì mạn lục)
 • Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Tuần 25

 • Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
 • Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tuần 26

 • Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28 – Tam quốc diễn nghĩa)
 • Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 – Tam quốc diễn nghĩa)
 • Trả bài làm văn số 5
 • Viết bài làm văn số 6: Thuyết minh văn học (Bài làm ở nhà)

Tuần 27

 • Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm)
 • Lập dàn ý bài văn nghị luận

Tuần 28

 • Truyện Kiều
 • Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 29

 • Truyện Kiều (tiếp theo – Trao duyên)
 • Truyện Kiều (tiếp theo – Nỗi thương mình)
 • Lập luận trong văn nghị luận

Tuần 30

 • Truyện Kiều (tiếp theo – Chí khí anh hùng)
 • Truyện Kiều (tiếp theo – Đọc thêm: Thề nguyền)
 • Trả bài làm văn số 6

Tuần 31

 • Văn bản văn học
 • Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Tuần 32

 • Nội dung và hình thức của văn bản văn học
 • Các thao tác nghị luận
 • Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận (Bài làm ở nhà)

Tuần 33

 • Ôn tập phần Tiếng Việt
 • Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
 • Viết quảng cáo

Tuần 34

 • Tổng kết phần Văn học

Tuần 35

 • Trả bài làm văn số 7
 • Ôn tập phần Làm văn

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 1
 • Soạn Văn – Sách Giải Văn – Sách Học Tốt Ngữ Văn Lớp 10
 • Soạn Văn – Sách Giải Văn – Sách Học Tốt Ngữ Văn Lớp 10 (Ngắn Gọn)
 • Soạn Văn – Sách Giải Văn – Sách Học Tốt Ngữ Văn Lớp 10 (Cực Ngắn)
 • Tập Làm Văn Mẫu Lớp 10
 • Sách Giáo Viên Ngữ Văn Lớp 10 Tập 1
 • Sách Giáo Viên Ngữ Văn Lớp 10 Nâng Cao Tập 1
 • Sách Giáo Viên Ngữ Văn Lớp 10 Nâng Cao Tập 2
 • Sách Bài Tập Ngữ Văn Lớp 10 Tập 1
 • Sách Bài Tập Ngữ Văn Lớp 10 Tập 2
 • Sách Bài Tập Ngữ Văn Lớp 10 Tập 1 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Ngữ Văn Lớp 10 Tập 2 Nâng Cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *