Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Năm 2021-(26 Cuốn)

Bộ Sách Giáo Khoa + Sách Bổ Trợ Lớp 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Năm 2021- 2022 (26 Cuốn) Gồm:

STT Tên Giá bìa 1 Ngữ văn 6, tập 1 – Kết Nối 23,000 2 Ngữ văn 6, tập 2 – Kết Nối 20,000 3 Toán 6, tập 1 – Kết Nối 21,000 4 Toán 6, tập 2 – Kết Nối 20,000 5 Giáo dục công dân 6 – Kết Nối 12,000 6 Lịch sử và Địa lí 6 – Kết Nối 32,000 7 Khoa học tự nhiên 6 – Kết Nối 32,000 8 Công nghệ 6 – Kết Nối 14,000 9 Tin học 6 – Kết Nối 13,000 10 Giáo dục thể chất 6 – Kết Nối 20,000 11 Âm nhạc 6 – Kết Nối 13,000 12 Mĩ thuật 6 – Kết Nối 13,000 13 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 – Kết Nối 12,000 14 Bài tập Ngữ văn 6, tập 1 – Kết Nối 13,000 15 Bài tập Ngữ văn 6, tập 2 – Kết Nối 14,000 16 Bài tập Toán 6, tập 1 – Kết Nối 18,000 17 Bài tập Toán 6, tập 2 – Kết Nối 20,000 18 Bài tập Giáo dục công dân 6 – Kết Nối 10,000 19 Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 – Phần Lịch sử – Kết Nối 13,000 20 Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 – Phần Địa lí – Kết Nối 14,000 21 Bài tập Khoa học tự nhiên 6 – Kết Nối 19,000 22 Bài tập Công nghệ 6 – Kết Nối 10,000 23 Bài tập Tin học 6 – Kết Nối 15,000 24 Bài tập Âm nhạc 6 – Kết Nối 8,000 25 Bài tập HĐTN, hướng nghiệp 6 – Kết Nối 10,000 26 Bài tập Mĩ thuật 6 – Kết Nối 12,000 Tổng 421,000

Công ty CP phát hành sách Giáo Dục – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là Đơn vị phát hành chính thức Sách giáo khoa năm học 2021 – 2022. Trân trọng giới thiệu tới Quý thầy/Cô, phụ huynh và các em học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *