Giải phương trình toán học với Trợ lý Toán học trong OneNote

Bước 2: Giải phương trình của bạn

Để giải phương trình hiện tại, hãy thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

Bấm hoặc nhấn vào hộp Chọn hành động, rồi chọn hành động bạn muốn Trợ lý Toán học thực hiện. Các lựa chọn sẵn có trong menu thả xuống này phụ thuộc vào phương trình đã chọn.

Tìm hiểu thêm: xem tab Phương trình được Hỗ trợ và các loại Sự cố được Trợ lý Toán học hỗ trợ

Xem lại giải pháp mà OneNote hiển thị bên dưới hành động bạn đã chọn. Trong ví dụ dưới đây, tùy chọn đã chọn Giải quyết cho x sẽ hiển thị giải pháp.

Nút Hiện Các bước trong ngăn tác vụ Toán học

  • Để tìm hiểu cách OneNote giải quyết vấn đề, bạn có thể bấm hoặc nhấn vào Hiện các bước ,rồi chọn chi tiết về những gì bạn muốn xem. Các lựa chọn sẵn có trong menu thả xuống này phụ thuộc vào phương trình đã chọn.

  • Để nghe đọc to các bước giải pháp, hãy chọn Bộ đọc Tập trung chạy giải pháp từ OneNote.

  • Tạo một bài kiểm tra thực hành để tiếp tục nhập thông qua loại phương trình này.Các bước giải pháp trong ngăn tác vụ Trợ lý Toán học

Mẹo: Bạn có thể kéo các bước giải pháp đến bất kỳ vị trí nào trên trang của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *