Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): y f(x) tại điểm M(x0y0)

ncvanhoa.org.vn giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): y = f(x) tại điểm M(x0;y0), nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): y = f(x) tại điểm M(x0;y0): Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): y = f(x) tại M(x, y). Phương pháp: Bước 1. Tính y = f'(x) suy ra hệ số góc của phương trình tiếp tuyến là k = g(x). Bước 2. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M(x0; yo) có dạng. Nếu đề bài yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x, thì khi đó ta tìm về bằng cách thể vào hàm số ban đầu, tức y = f(xg). Nếu đề cho Vũ ta thay vào hàm số để giải ra x,.. Nếu đề bài yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến tại các giao điểm của đồ thị (C): y = f(x) và đường thẳng d: y = ax + b. Khi đó các hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm giữa d và (C). SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M(x + y). Như vậy các bước tìm tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M. Bước 1: Tìm hệ số góc tiếp tuyến. Bước 2: Tìm hệ số tự do b. MỘT SỐ BÀI TOÁN MINH HỌA Bài toán 1: Cho hàm số (C): y. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M(1; 4) là A. Phương trình tiếp tuyến tại M(1;4) là d: Bài toán 2: Cho hàm số. Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M thuộc (C) và có hoành độ bằng 3. Vậy phương trình tiếp tuyến tại M là y. Bài toán 3: Cho hàm số (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M có hoành độ x > 0.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 • Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): y = f(x) biết tiếp tuyến đi qua điểm A(xA;yA)
 • Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): y = f(x) có hệ số góc k cho trước
 • Bài toán tìm điểm thuộc đồ thị hàm số có tọa độ nguyên
 • Bài toán tìm điểm thuộc đồ thị hàm số có tính chất đối xứng
 • Bài toán tìm điểm cố định của họ đường cong
 • Tập hợp điểm của số phức
 • Phương pháp tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng trong không gian
 • Phương pháp tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
 • Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình dựa vào tính đơn điệu của hàm số
 • Đồ thị của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit
 • Ứng dụng GTLN – GTNN của hàm số trong bài toán xác định tham số để phương trình, bất phương trình có nghiệm
 • Khảo sát hàm số và dạng đồ thị của các hàm số: bậc ba, trùng phương, nhất biến
 • Thủ thuật Casio tìm đường tiệm cận của đồ thị hàm số
 • Thủ thuật Casio giải bài toán tương giao của đồ thị hàm số
 • Sự tương giao giữa đường thẳng với đồ thị hàm số trùng phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.