Ông Lê Hòa Bình làm phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM

Ông Lê Hòa Bình làm phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM

Cụ thể, ông Phan Văn Mãi – chủ tịch UBND TP.HCM – sẽ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP. Từ chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến dự toán ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng; an ninh, nội chính; kinh tế đối ngoại, công tác đối ngoại…

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo các Sở Kế hoạch – đầu tư, Sở Nội vụ, Công an TP, Bộ tư lệnh TP, Bộ đội biên phòng TP, Viện Nghiên cứu phát triển…

Xem thêm: Phó chủ tịch tp hcm là ai

Ông Lê Hòa Bình – phó chủ tịch UBND TP, được phân công làm phó chủ tịch thường trực UBND TP – phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, phân công phó chủ tịch, ủy viên UBND TP tham dự các hoạt động của các cơ quan trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM.

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP, chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai – tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo…

Đọc thêm: Kim Samuel – chàng ‘hoàng tử lai’ đáng yêu của Kpop

Trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch – kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên – môi trường, Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban quản lý khu Nam, Ban quản lý đường sắt đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở TP, Quỹ Phát triển đất TP và một số tổng công ty…

Bà Phan Thị Thắng – phó chủ tịch UBND TP – phụ trách giúp chủ tịch UBND TP triển khai nghị quyết số 54 của Quốc hội; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực tài chính – ngân sách, ngân hàng, thuế; thương mại, dịch vụ; du lịch; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; theo dõi chung kinh tế nhà nước; công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước…

Trực tiếp chỉ đạo các Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP (Sài Gòn Co.op), một số tổng công ty; phối hợp theo dõi Cục Thuế TP, Cục Hải quan TP, Cục Quản lý thị trường TP, Kho bạc Nhà nước TP, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP, Sở Giao dịch chứng khoán TP, các công ty bảo hiểm…

Ông Võ Văn Hoan – phó chủ tịch UBND TP – phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng tháng, quý, năm; triển khai nghị quyết số 131 của Quốc hội và nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng chống lụt bão, thiên tai…

Đọc thêm: Top 10 người béo nhất thế giới đến từ đâu?

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Thi đua – khen thưởng, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, một số ban quản lý, Hiệp hội Doanh nghiệp TP và một số công ty…

Ông Ngô Minh Châu – phó chủ tịch UBND TP – phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra, tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy chữa cháy…

Trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TP, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Ban An toàn giao thông TP…

Ông Dương Anh Đức – phó chủ tịch UBND TP – phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, Lao động – thương binh và xã hội, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí…

Trực tiếp chỉ đạo Sở Thông tin – truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục – đào tạo, Sở Lao động – thương binh và xã hội, Sở Văn hóa – thể thao, Ban quản lý an toàn thực phẩm, Học viện Cán bộ TP, Đại học Sài Gòn, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, một số cơ quan báo đài và công ty…

Danh mục: Tiểu sử

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.