Thông báo thay đổi biểu phí thẻ tín dụng PVBank

01/08/2018

Từ ngày 1/08/2018, VPBank trân trọng thông báo về việc áp dụng biểu phí mới cho các sản phẩm thẻ tín dụng sau:

1. Thay đổi phí thường niên:

Hạng thẻ

Tên thẻ

Phí thường niên hiện tại

Phí thường niên mới

Classic

VPBank – MC2 MasterCard

250.000 VND

299.000 VND

Mobifone – VPBank Classic MasterCard

250.000 VND

299.000 VND

Titanium

VPBank StepUp MasterCard

400.000 VND

499.000 VND

VPBank Lady MasterCard

400.000 VND

499.000 VND

Mobifone – VPBank Titanium MasterCard

400.000 VND

499.000 VND

Platinum

VPBank Platinum MasterCard

600.000 VND

699.000 VND

Mobifone – VPBank Platinum MasterCard

600.000 VND

699.000 VND

VNA -VPBank Platinum MasterCard

800.000 VND

899.000 VND

2. Thay đổi phí rút tiền mặt tại ATM:

Hạng thẻ

Tên thẻ

Phí rút tiền mặt hiện tại

Phí rút tiền mặt mới

Classic

VPBank – MC2 MasterCard

4% (TT: 50.000 VND)

4% (TT: 100.000 VND)

Titanium

VPBank StepUp MasterCard

VPBank Lady MasterCard

Mobifone – VPBank Titanium MasterCard

Platinum

VPBank Platinum MasterCard

Mobifone – VPBank Platinum MasterCard

VNA – VPBank Platinum MasterCard

VPBank Priority Platinum MasterCard

Vietnam Airlines – VPBank Priority MasterCard

World

VPBank Diamond World MasterCard

VPBank Diamond World Lady MasterCard

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.