Đức Phật Dược sư

Đức Phật Dược sư

Từ 6h sáng ngày mùng 1 Tết Canh Tý đến nay, Chùa Hương và nhiều ngôi chùa khác trong cả nước đã khai đàn Dược sư cầu quốc thái dân an, vượt qua dịch bệnh; liên tục trong 3 tháng và tăng ni mỗi ngày tụng 2 lần.

Vậy Đức Phật Dược Sư là ai? Ngài là vị Phật thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian. Ngài có thể chữa trị hết tất cả bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não gây ra.

Xem thêm: Phật dược sư là ai

Tiếng Phạn: Bhaisajyaguru

Chữ Hán:

Tiếng Anh: Medicine Buddha

Còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Như Lai, Đại Y Vương Phật.

Bản nguyện của ngài là “cứu tất cả bệnh khổ cho chúng sinh” cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.

Quốc độ của Ngài là cõi Tịnh Lưu Ly nằm ở phương Đông.

Giải thích tên gọi

Dược sư, nghĩa là thầy thuốc. Lưu ly là một loại ngọc màu xanh trong suốt. Lưu ly quang là ánh sáng ngọc lưu ly. Dược Sư Lưu Ly Quang Phật là vị Phật thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não gây ra. Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không thể nghĩ bàn: “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút vẩn đục, ánh quang minh chói lọi khắp nơi” chiếu đến đâu đều phá hết những tăm tối vô minh của chúng sinh; đem lợi lạc và diệt trừ tất cả những bệnh khổ về thân và tâm, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.

Kinh Dược sư

Theo Đại tạng kinh Đại chính tân tu, kinh Dược Sư hiện có bốn truyền bản:

1. Kinh Phật thuyết quán đỉnh Bạt trừ quá tội sinh tử đắc độ, là quyển thứ 12 thuộc bộ kinh Quán đỉnh do ngài Bạch-thi-lê-mật-đa-la dịch vào thời Đông Tấn (317-420); 2. Kinh Phật thuyết Dược Sư Như Lai bản nguyện, do ngài Đạt-ma-cấp-đa dịch vào niên hiệu Đại Nghiệp năm thứ 11 (615) đời nhà Tùy.

3. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai bản nguyện công đức do ngài Huyền Trang dịch vào niên hiệu Vĩnh Huy nguyên niên (650); 4. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang thất Phật bản nguyện công đức, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào năm thứ ba niên hiệu Thần Long (707).

Trong kinh tạng tiếng Việt, hiện có nhiều bản dịch kinh Dược Sư được dịch từ bản Hán tạng của ngài Huyền Trang, như bản dịch của HT.Thích Trí Quang, HT. Thích Tuệ Nhuận, HT.Thích Viên Thành…

Hạnh nguyện của Phật Dược Sư

Đức Phật Dược sư là một đấng giác ngộ có lòng bi mẫn vô lượng đối với hết thảy chúng sinh. Ngài hộ trì chúng sinh tránh khỏi những đớn đau về tâm hồn và thể xác, khỏi những hiểm nguy, chướng ngại và giúp họ trừ diệt tam độc tham – sân – si, cội nguồn của mọi bệnh tật và nguy hại. Ngài là đấng Y vương Toàn giác.

Đọc thêm: Nguyễn Hương Ly Cover là ai? Tiểu sử sinh năm, quê quán và chồng

Khi còn đang hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra 12 nguyện lớn có công năng cứu giúp hết thảy chúng sinh bị đói rách, bệnh tật, thân hình xấu xa, chuyển nữ thành nam… khiến họ được đầy đủ các thiện căn và thành tựu sở nguyện.

1 – Phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh.

2 – Cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình.

3 – Cho chúng sinh thực hiện được sở nguyện.

4 – Hướng dẫn chúng sinh đi trên đường Đại thừa.

5 – Giúp chúng sinh giữ giới hạnh.

6 – Giúp chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra.

7 – Chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh.

8 – Cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới.

9 – Tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến và giúp trở về chính đạo.

10- Tránh cho chúng sinh sinh vào cõi ác và được sinh vào cõi lành.

11- Đem thức ăn cho người đói khát.

12- Đem áo quần cho người rét mướt.

7 hóa thân Như Lai

Với tâm đại bi vô lượng và năng lực dẫn dắt tất cả chúng sinh đến bờ giác ngộ. Ngài đã hóa hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau, trong đó có hình tướng bảy đức Phật Dược Sư, để cứu khổ ban vui cho chúng sinh.

Bhaisajyaguru: Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Abhiyaraja: Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai

Đọc thêm: Hương Baby vợ ca sĩ Tuấn Hưng, từ cô PG đen nhẻm tới nữ doanh nhân gợi cảm, sành điệu

Dharmakirtisagara: Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

Asokottamasriraja: Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai

Suvarnabhadradravimala: Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

Svaragosaraja: Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

Suparikirti-tanamasriraja: Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai

Thần chú Dược sư và danh hiệu Phật Dược Sư

Thần chú Dược Sư là một trong những câu thần chú được trì tụng nhiều nhất bởi công năng bất khả tư nghì mà nó đem lại cho hành giả khi trì tụng. Không chỉ có năng lực chữa lành bệnh tự thân hành giả mà còn có công năng chữa bệnh cho người khác. Quan trọng hơn là khả năng tịnh hoá những nghiệp bất thiện trong quá khứ.

Chú Dược Sư tiếng Phạn:

OM Namo bhagawate Bhaishjaya guru vaidurya Prabha rajaya tathagataya arhate samyaksam buddhaya teyatha om bekhajye bekhajye maha bekhajye bekhajye rajaya samudgate svaha.

Chú Dược Sư tiếng Việt:

Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sái xã lũ rô, bệ lưu ly bát lạt bà, hát ra xà giã, đát đà yết đa gia, a ra hát đế, tam diểu tam bột, đà gia, đát điệt tha. Án, bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế sa ha.

Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức: “Nếu ai thấy có kẻ nam người nữ nào mắc bệnh khổ, họ nên nhất tâm vì người bệnh kia mà thường xuyên tắm gội, súc miệng sạch sẽ, rồi trì chú này 108 biến vào trong thức ăn hay thuốc thang, hoặc nước không có vi trùng. Sau đó, họ lấy cho người bệnh. Dùng xong, bệnh liền tiêu trừ”.

Nếu có ai cầu mong điều gì nên chí tâm trì chú này thì sẽ được như ý, được sống lâu và không có bệnh tật. Sau khi mạng chung, sẽ sinh về cõi tịnh, được ngôi bất thoái chuyển cho đến khi thành Phật…

Người nào thường hay trì tụng Kinh Dược Sư và danh hiệu của Ngài thường được chư Phật, Bồ Tát, các vị Hộ pháp, đại tướng Dược Xoa và quyến thuộc thường theo ủng hộ, bảo vệ khiến cho họ thoát khỏi tất cả khổ nạn và những điều mong cầu đều được thành tựu.

Thế giới mà con người sống thường đầy rẫy sự bất công bởi vô minh che khuất, tham sân si tật đố khiến cho sự tranh chấp, xung đột giữa các nước ngày càng nhiều, thiên tai hạn hán như động đất, sóng thần, nạn đói, dịch bệnh luôn hiện hữu và ngày càng phức tạp… Do bởi tâm thức chúng sinh cang cường khó giáo hoá ngày càng trở nên bướng bỉnh, khó điều phục. Tâm luôn bất an bởi đắm chìm trong thế giới đầy rẫy sự thụ hưởng và dục lạc khiến quên mất tự tính vốn trong sáng của chính mình.

Sự phát triển của khoa học hiện đại khiến chúng ta thường lầm tưởng rằng đã hiểu và làm chủ được tất cả những gì quanh ta, chính mặt trái của nó khiến cho con người đôi lúc rơi vào bế tắc, sự tuyệt vọng bởi mỗi năm vẫn có hàng triệu người chết bởi dịch bệnh, động đất, sóng thần, hạn hán… Xuất hiện những căn bệnh mới mà y học không thể tìm được nguyên nhân và phương thuốc chữa trị… Đức Phật Dược Sư với tâm đại bi, vị tha vô lượng, bằng mọi phương tiện muốn làm lợi lạc cho chúng sinh muốn thành tựu mọi sở nguyện cho những ai biết đến và thường tôn xưng danh hiệu của Ngài, đó không chỉ là một điểm tựa tinh thần vững chắc mà còn là con đường đưa tới an lạc, chấm dứt khổ đau.

Việc cầu nguyện đức Phật Dược Sư có năng lực mãnh liệt, khiến tâm chúng ta được tịnh hoá. Đây là lý do tại sao việc hành trì cầu nguyện đức Phật Dược Sư mỗi ngày là rất quan trọng.

Danh mục: Tiểu sử

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.