✅ Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Lớp 5

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Lớp 5

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Lớp 5 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • Tiết 1 Ôn tập một số bài hát đã học
 • Tiết 2 Học hát : Bài Reo vang bình minh
 • Tiết 3 Ôn tập bài hát : Reo vang bình minh. Tập đọc nhạc : TĐN số 1
 • Tiết 4 Học hát : Bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh
 • Tiết 5 Ôn tập bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Tập đọc nhạc : TĐN số 2
 • Tiết 6 Học hát : Bài Con chim hay hót
 • Tiết 7 Ôn tập bài hát : Con chim hay hót. Ôn tập TĐN số 1, số 2
 • Tiết 8 Ôn tập 2 bài hát : Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Nghe nhạc
 • Tiết 9 Học hát : Bài Những bông hoa những bài ca
 • Tiết 10 Ôn tập bài hát : Những bông hoa những bài ca. Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
 • Tiết 11 Tập đọc nhạc : TĐN số 3. Nghe nhạc
 • Tiết 12 Học hát : Bài Ước mơ
 • Tiết 13 Ôn tập bài hát : Ước mơ. Tập đọc nhạc : TĐN số 4
 • Tiết 14 Ôn tập 2 bài hát : Những bông hoa những bài ca, Ước mơ. Nghe nhạc
 • Tiết 15 Ôn tập TĐN số 3, số 4. Kể chuyện âm nhạc
 • Tiết 16 Học bài hát do địa phương tự chọn
 • Tiết 17 Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát : Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Ôn tập TĐN số 2
 • Tiết 18 Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ. Ôn tập TĐN số 4
 • Tiết 19 Học hát : Bài Hát mừng
 • Tiết 20 Ôn tập bài hát : Hát mừng. Tập đọc nhạc : TĐN số 5
 • Tiết 21 Học hát : Bài Tre ngà bên Lăng Bác
 • Tiết 22 Ôn tập bài hát : Tre ngà bên Lăng Bác. Tập đọc nhạc : TĐN số 6
 • Tiết 23 Ôn tập 2 bài hát : Hát mừng, Tre ngà bến Lăng Bác
 • Tiết 24 Học hát : Bài Màu xanh quê hương
 • Tiết 25 Ôn tập bài hát : Màu xanh quê hương. Tập đọc nhạc : TĐN số 7
 • Tiết 26 Học hát : Bài Em vẫn nhớ trường xưa
 • Tiết 27 Ôn tập bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa. Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 8
 • Tiết 28 Ôn tập 2 bài hát : Màu xanh quê hương, Em vẫn nhớ trường xưa. Kể chuyện âm nhạc
 • Tiết 29 Ôn tập TĐN số 7, số 8. Nghe nhạc
 • Tiết 30 Học hát : Bài Dàn đồng ca mùa hạ
 • Tiết 31 Ôn tập bài hát : Dàn đồng ca mùa hạ. Nghe nhạc
 • Tiết 32 Học bài hát do địa phương tự chọn
 • Tiết 33 Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát :Tre ngà bến Lăng Bác, Màu xanh quê hương. Ôn tập TĐN số 6
 • Tiết 34 Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ. Ôn tập TĐN số 8
 • Tiết 35 Tập biểu diễn các bài hát

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Sách Giáo Viên Âm Nhạc Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *