Nguyên tắc kiểm soát (Principles of internal control) là gì? Các nguyên tắc kiểm soát chính

nguyên lí là gì

Nguyên tắc kiểm soát (Principles of internal control) là gì? Các nguyên tắc kiểm soát chính - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: ncvanhoa.org.vn

Các nguyên tắc kiểm soát

Định nghĩa

Xem thêm: Nguyên lí là gì

Các nguyên tắc kiểm soát của hệ thống kiểm soát nội bộ trong tiếng Anh là Principles of internal control.

Các nguyên tắc của kiểm soát nội bộ là các khái niệm yêu cầu quản lí thiết lập các quy trình để đảm bảo tài sản của công ty được bảo vệ an toàn. Nói cách khác, đây là những nguyên tắc quản lí sử dụng để thiết lập các cách bảo vệ tài sản của công ty.

(Theo my ncvanhoa.org.vn)

Các nguyên tắc kiểm soát chính

Tham khảo: ECMO là gì? Khi nào bệnh nhân cần can thiệp ECMO? – Báo Công An Nghệ An điện tử

Nguyên tắc phân công, phân nhiệm

Nguyên tắc này yêu cầu các công việc trong tổ chức phải được phân công cho tất cả mọi người, tránh tình trạng có người phải làm quá nhiều so với người khác. Phân công phân nhiệm là nguyên tắc quan trọng của kiểm soát.

Việc phân công phân nhiệm rõ ràng giúp cho mỗi thành viên trong tổ chức hiểu rõ nhiệm vụ của mình và của các thành viên khác, thúc đẩy sự phối hợp và tăng cường hiệu quả của việc kiểm soát lẫn nhau. Nếu nguyên tắc này không được đảm bảo thì đơn vị đó có hệ thống kiểm soát nội bộ không tốt.

Nguyên tắc bất kiêm nhiệm

Nguyên tắc bất kiêm nhiệm yêu cầu có sự cách li thích hợp về trách nhiệm. Nguyên tắc này được đề ra để tránh các sai phạm do cố ý. Nguyên tắc này phải được tuân thủ trong những trường hợp sau:

– Bất kiêm nhiệm trong việc điều hành và trách nhiệm ghi sổ

Tham khảo: Đầu Số 052 Là Mạng Gì? Khám Phá Ý Nghĩa Đầu Số 052

– Bất kiêm nhiệm trong việc bảo vệ tài sản và kế toán

– Bất kiêm nhiệm trong việc phê chuẩn các nghiệp vụ kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ ấy

Nguyên tắc phê chuẩn, uỷ quyền

Các nghiệp vụ kinh tế phải được phê chuẩn đúng đắn mới có thể thoả mãn các mục tiêu kiểm soát. Nguyên tắc phê chuẩn, uỷ quyền yêu cầu mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải được các cấp có thẩm quyền phê chuẩn.

Sau khi phê chuẩn, quá trình uỷ quyền được tiếp tục thực hiện xuống cấp thấp hơn. Sự phê chuẩn có thể chung chung hoặc cụ thể. Phê chuẩn chung chung được thực hiện thông qua việc Ban giám đốc, Hội đồng quản trị xây dựng các chính sách để nhân viên cấp dưới thực hiện trong phạm vi giới hạn của chính sách đó.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Lý thuyết kiểm toán, NXB Tài chính)

Danh mục: WIKI

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *