Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí siêu ngắn

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 21, SGK Ngữ văn 12, tập 1)

Đọc văn bản và thực hiện yêu cầu:

a. Vấn đề nghị luận: Văn hóa và những biểu hiện văn hóa ở con người.

=> Đặt tên cho văn bản: Bàn về văn hóa.

b. Để nghị luận, tác giả đã sử dụng một số thao tác nghị luận:

+ Giải thích: “Văn hóa – đó có phải là sự phát triển… là tất cả những cái đó”.

+ Phân tích và bình luận: các đoạn còn lại.

c. Cách diễn đạt hấp dẫn, lôi cuốn: kết hợp linh hoạt nhiều kiểu câu (câu hỏi, câu trần thuật), các câu có độ dài ngắn khác nhau; các câu các đoạn có sự liên kết chặt chẽ (sử dụng phép thế, phép lặp); lối diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, giàu hình ảnh.

Trả lời câu 2 (trang 21, SGK Ngữ văn 12, tập 1)

Nhà văn Nga L.Tôn-xtôi nói: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Anh/chị hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lý tưởng trong cuộc sống con người.

* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận, trích dẫn câu nói của L.Tôn-xtôi.

* Thân bài:

– Giải thích: Lý tưởng là ước mơ, là mục đích sống cao đẹp trong cuộc đời của mỗi người. Lý tưởng có vai trò làm phương hướng kiên định giúp con người có được một cuộc sống có giá trị, ý nghĩa -> Lý tưởng có vai trò quan trọng trong cuộc sống con người.

– Giải thích tại sao lý tưởng có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người:

+ Lý tưởng không chỉ là ngọn đèn chỉ đường, hướng dẫn phương hướng mà còn là mục đích sống của con người. Nếu không có lý tưởng, cuộc đời con người sẽ mất phương hướng và trở nên vô nghĩa, lãng phí.

+ Lý tưởng đem lại động lực cho con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

+ Lý tưởng giúp con người khám phá bản thân, khẳng định giá trị của mình.

+ Các cá nhân cùng sống có lý tưởng giúp cộng đồng xã hội phát triển.

– Phê phán những biểu hiện sống không có lý tưởng, không có mục đích.

– Bài học nhận thức và hành động: việc xác định lý tưởng, mục đích sống có ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống; cần hành động (học tập, trải nghiệm, nỗ lực) để đạt được lý tưởng.

* Kết bài: Nhấn mạnh lại ý nghĩa của lý tưởng sống và liên hệ, mở rộng vấn đề.

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *