Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? | Vietstock

Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? | Vietstock

Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì?

Khi đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần lưu ý những mốc ngày quan trọng để được hưởng quyền cổ tức.

Xem thêm: Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày gì?

 • Là ngày giao dịch mà người mua sẽ không được hưởng các quyền có liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự ĐHĐCĐ…)
 • Là ngày giao dịch mà người mua sẽ được hưởng các quyền có liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự ĐHĐCĐ…)
 • Là ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu mới.
 • Tất cả đều đúng

Đọc thêm: Tất tần tật trọn bộ kiến thức về danh từ trong tiếng Anh

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày giao dịch mà người mua sẽ không được hưởng các quyền có liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự ĐHĐCĐ…). Mục đích của ngày này là để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổ chức phát hành hiện tại.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày gì?

 • Là ngày Tổ chức phát hành chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực các quyền cho cổ đông.
 • Là ngày Trung tâm lưu ký chốt danh sách khách hàng sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông
 • Tất cả đều sai
 • Tất cả đều đúng

“Ngày đăng ký cuối cùng” là ngày Trung tâm lưu ký chốt danh sách khách hàng sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu có tên trong danh sách, người sở hữu chứng khoán sẽ có quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Câu nào đúng về thời hạn mua cổ phiếu và hưởng các quyền cổ đông?

 • Nhà đầu tư mua cổ phiếu trước ngày GDKHQ thì sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền.
 • Nhà đầu tư mua cổ phiếu trước ngày GDKHQ thì sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.
 • Nếu mua cổ phiếu tại ngày GDKHQ thì nhà đầu tư sẽ có tên trong danh sách
 • Nếu mua cổ phiếu tại ngày GDKHQ thì nhà đầu tư sẽ có tên trong danh sách và sẽ được hưởng các quyền đó.

Tham khảo: A – Z thông tin về mã số CVV trên thẻ tín dụng và cách bảo vệ| VPBank

Quy định hiện nay, với các giao dịch bình thường, thời hạn thanh toán là T+3, nghĩa là thời hạn thanh toán là 3 ngày, ở đây được hiểu là 3 ngày làm việc (không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Cụ thể là thời gian từ ngày giao dịch (mua/bán) đến ngày nhận được chứng khoán/tiền là 3 ngày (ngày giao dịch tính là ngày T+0). Do đó, nhà đầu tư mua cổ phiếu 2 ngày trước ngày đăng ký sở hữu (đăng ký cuối cùng) sẽ không có tên trong sổ cổ đông, vì giao dịch chưa được thanh toán, do vậy sẽ không được hưởng quyền. Nhà đầu tư mua cổ phiếu trước ngày GDKHQ thì sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Nếu mua cổ phiếu tại ngày GDKHQ hoặc sau ngày GDKHQ thì nhà đầu tư sẽ không có tên trong danh sách và sẽ không được hưởng các quyền đó.

Trạng Chứng

FILI

Danh mục: WIKI

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *