Keep it up là gì trong Tiếng Anh, cách sử dụng keep it up

keep it up là gì

Có lẽ trong Tiếng Anh, bạn đã quá quen thuộc với cụm Keep it up, nó được sử dụng rộng rãi và phổ biến cả trong kiến thức môn học Tiếng Anh ở nhà trường, cũng như trong giao tiếp hàng ngày.

Vậy bạn có hiểu rõ keep it up là gì hay chưa? Hãy hứa đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

Keep là gì?

Trước khi có thể hiểu keep it up là gì, bạn cần hiểu và biết về keep. Keep là một trong những động từ thông dụng nhất, hay được sử dụng trong Tiếng Anh. Ngoài mang nghĩa là giữ một cái gì đó, thì khi keep kết hợp với các từ khác hay dùng trong các trường hợp khác nhau sẽ tạo ra những ý nghĩa khác nhau. Nhìn chung, đây là một động từ đa nghĩa. Cụ thể keep mang một số ý nghĩa sau:

– Tiếp tục, duy trì làm việc gì đó

– Giữ lấy, giữ lại cái gì đó

– Tuân theo, giữ đúng lời hứa

– Làm chậm lại, ngăn lại, cản lại, cầm lại

– Quản lý

– Trông nom

– Chăm sóc, nuôi dưỡng

– Tuân theo, y theo

– Thi hành, làm đúng lời hứa

Cấu trúc: S + (keep) + Ving + something…

keep it up là gì

Keep it up là gì?

Keep it up là một cấu trúc dùng để khuyến khích tinh thần của một người nào đó, để họ có thể tiếp tục làm cái gì đó.

Ex: You can do it! Keep it up! (Bạn có thể làm được! Hãy giữ lấy nó).

Một số cụm từ thông dụng với keep

keep it up là gì

Ngoài cụm keep it up hay thấy, thì bạn sẽ có thể bắt gặp thêm một số cụm từ với keep dưới đây. Hãy ghi nhớ để sử dụng khi cần thiết:

– Keep in touch: Muốn giữ liên lạc với người nào đó khi mới gặp

– Keep out of: Tránh xa, ngăn cản

– Keep on = Keep + Ving: Tiếp tục

– Keep track of: Theo dõi

– Keep up with: Theo kịp với, bắt kịp với

– Keep after: Nhắc nhở ai đó

– Keep together: Gắn bó với nhau

– Keep somebody back: Ngăn cản không cho ai đó tiến lên

– Keep time: Chạy đúng giờ

Xem thêm:

  • Cấu trúc it was not until
  • Bạn có biết make sense of là gì không?

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *