Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô Văn Gia Phái – Ngữ văn 9

Ví dụ

Đề: Phân tích nhân vật Nguyễn Huệ qua đoạn trích “Hoàng Lê nhất thống chí”.

Gợi ý làm bài

1. Mở bài

 • Giới thiệu người anh hùng Quang Trung một vị vua văn võ toàn tài, có công lớn trong sự nghiệp đánh đuổi giặc ngoại xâm.
 • Nêu nội dung chính của đoạn trích hồi thứ 14.

2. Thân bài

 • Quang Trung là một vị vua yêu nước, thương dân.
  • Quang Trung là một vị vua đầy khí phách. Khi nghe tin quân Thanh kéo sang thôn tính nước ta, vua Quang Trung “giận lắm, liền họp các tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay”.
  • Khi nói chuyện với quân lính, ông khẳng định chủ quyền của dân tộc “đất nào sao ấy”, chỉ rõ tội ác và âm mưu xâm lược của giặc, nêu cao truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta từ thời Bà Trưng, kêu gọi tướng sĩ “đồng tâm hiệp lực để dựng nên công lớn”.
  • Chỉ vài chi tiết nhỏ, tác giả đã gợi mở cho người đọc nhận rõ tấm lòng của một vị vua vì nghĩa lớn.
 • Vua Quang Trung là người có trí tuệ sáng suốt, có tầm nhìn xa trông rộng.
  • Ông rất sáng suốt trong việc nhận định thời cuộc, ông không chỉ tính sẵn “phương lược tiến đánh” mà còn tính sẵn cả kế hoạch ngoại giao sau khi chiến thắng để “dẹp việc binh đao”.
  • Sáng suốt trong việc xét đoán và dùng người, khen chê đúng người đúng việc. Lời phủ dụ quân lính của ông như một bài hịch ngắn, ý tứ chặt chẽ, sâu xa, có tác dụng khích lệ lòng yêu nước của nghĩa quân.
  • Quang Trung đặc biệt sáng suốt, nhạy bén trong việc dùng binh: Cuộc hành binh thần tốc do nhà vua chỉ huy cho đến nay vẫn làm chúng ta không khỏi kinh ngạc. Chỉ trong 5 ngày, ông vừa tuyển quân, vừa tổ chức đội ngũ, duyệt binh, vừa hành quân đi bộ từ Huế ra Thăng Long, ông hoạch định trong 7 ngày sẽ vào ăn mừng chiến thắng ở Thăng Long, nhưng chỉ mới 5 ngày, quân Thanh đã đại bại, quân Tây Sơn thắng lợi lẫy lừng.
  • Tài dụng binh như thần đã chứng tỏ trí tuệ phi thường của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ.
 • Vua Quang Trung là người có ý chí, hành động mạnh mẽ, quyết đoán. Từ đầu đến cuối đoạn trích, ông luôn là một con người hành động, quả quyết với ý chí quyết tâm cao.
  • Từ khi nghe tin giặc kéo đến, chỉ trong vòng một tháng, nhà vua đã làm được biết bao nhiêu việc: “tế cáo trời đất”, lên ngôi vua, hành quân đánh giặc.

  • Mới khởi binh đánh giặc đã hẹn chắc ngày mừng chiến thắng.

 • Quang Trung là một vị anh hùng lẫm liệt trong chiến trận.
  • Hình ảnh Quang Trung cưỡi voi xông pha giữa trận mạc, áo bào sạm khói súng, thống soái ba quân hiệp đồng tiến đánh tứ phía thành Thăng Long khiến quân giặc kinh hồn bạt vía bỏ chạy tháo mạng… là một hình ảnh đầy chất thơ.
  • Khung cảnh chiến trường với khí thế thừa thắng tiến công rộng khắp của quân Tây Sơn càng tôn lên vẻ đẹp của vị tổng chỉ huy tài giỏi, anh hùng.

3. Kết bài

 • Vua Quang Trung trong đoạn trích là hình ảnh ngời sáng của một vị anh hùng, tiêu biểu cho sức mạnh quật cường của dân tộc Việt Nam.
 • Hình tượng vua Quang Trung để lại trong lòng chúng ta niềm tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *