Chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số

Chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số

MỤC TIÊU: Học sinh nắm được

– Khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và Cách giải

Xem thêm: Hệ phương trình 2 ẩn

– Một số dạng toán về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

NỘI DUNG:

KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

Tóm tắt

 • 1 A.1 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
  • 1.1 a. Phương trình bậc nhất hai ẩn
  • 1.2 b. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
  • 1.3 c. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
  • 1.4 d. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
 • 2 A.2 Hệ phương trình đưa về phương trình bậc hai
 • 3 A.3 Kiến thức bổ xung
  • 3.1 A.3.1. Hệ phương trình đối xứng loại 1
  • 3.2 A.3.2. Hệ phương trình đối xứng loại 2
  • 3.3 A.3.3.Hệ phương trình đẳng cấp bậc 2
 • 4 Dạng 1: Giải hệ phương trình có bản và đưa về dạng cơ bản
 • 5 Dạng 2: Giải các hệ phương trình sau bằng cách đặt ẩn số phụ
 • 6 Dạng 3: Giải và biện luận hệ phương trình
 • 7 Dạng 4: Xác định giá trị của tham số để hệ có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước

A.1 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

a. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Phương trình bậc nhất hai ẩn: ax + by = c với a, b, c R (a2 b2 ≠ 0)
 • Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn:

Phương trình bậc nhất hai ẩn ax by = c luôn luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó được biểu diễn bởi đường thẳng (d): ax by = c

 • Nếu a ≠ 0, b ≠ 0 thì đường thẳng (d) là đồ thị hàm số $ y=-frac{a}{b}x frac{c}{b}$
 • Nếu a ≠ 0, b = 0 thì phương trình trở thành ax = c hay x = c/a và đường thẳng (d) song song hoặc trùng với trục tung
 • Nếu a = 0, b ≠ 0 thì phương trình trở thành by = c hay y = c/b và đường thẳng (d) song song hoặc trùng với trục hoành

b. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: $ left{ begin{array}{l}ax+by=c\a’x+b’y=c’end{array} right.$ trong đó a, b, c, a’, b’, c’ ∈ R
 • Minh họa tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Gọi (d): ax by = c, (d’): a’x b’y = c’, khi đó ta có

 • (d) // (d’) thì hệ vô nghiệm
 • (d) (d’) = thì hệ có nghiệm duy nhất
 • (d) $ equiv $ (d’) thì hệ có vô số nghiệm
 • Hệ phương trình tương đương

Hệ hai phương trình tương đương với nhau nếu chúng có cùng tập nghiệm

c. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

 • Quy tắc thế
 • Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
  • Dùng quy tắc thế biến đổi hệ phương trình đã cho để được một hệ phương trình mới trong đó có một phương trình một ẩn
  • Giải phương trình một ẩn vừa có rồi suy ra nghiệm của hệ

d. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

– Quy tắc cộng

– Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau

Áp dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (phương trình một ẩn)

Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho

A.2 Hệ phương trình đưa về phương trình bậc hai

– Nếu hai số x và y thỏa mãn x y = S, x.y = P (với S2 ≥ 4P) khi đó hai số x, y là nghiệm của phương trình: x2 SX P = 0

A.3 Kiến thức bổ xung

A.3.1. Hệ phương trình đối xứng loại 1

a. Định nghĩa: Hệ hai phương trình hai ẩn x và y được gọi là đối xứng loại 1 nếu ta đổi chỗ hai ẩn x và y đó thì từng phương trình của hệ không đổi

b. Cách giải

 • Đặt S = x y, P = x.y, Đk: S2 4P
 • Giải hệ để tìm S và P
 • Với mỗi cặp (S, P) thì x và y là hai nghiệm của phương trình: t2 – St P = 0

c. Ví dụ giải hệ phương trình:

$ left{ begin{array}{l}x y xy=7\{{x}^{2}} {{y}^{2}} xy=13end{array} right.$

$ left{ begin{array}{l}x y xy 1=0\{{x}^{2}} {{y}^{2}}-x-y=22end{array} right.$

$ left{ begin{array}{l}x y {{x}^{2}} {{y}^{2}}=8\xy(x 1)(y 1)=12end{array} right.$

A.3.2. Hệ phương trình đối xứng loại 2

a. Định nghĩa

Hệ hai phương trình hai ẩn x và y được gọi là đối xứng loại 2 nếu ta đổi chỗ hai ẩn x và y thì phương trình này trở thành phương trình kia và ngược lại

b. Cách giải

 • Trừ vế theo vế hai phương trình trong hệ để được phương trình hai ẩn
 • Biến đổi phương trình hai ẩn vừa tìm được thành phương trình tích
 • Giải phương trình tích ở trên để biểu diễn x theo y (hoặc y theo x)
 • Thế x bởi y (hoặc y bởi x) vào 1 trong 2 phương trình trong hệ để được phương trình một ẩn
 • Giải phương trình một ẩn vừa tìm được ròi suy ra nghiệm của hệ

c. Ví dụ

Giải hệ phương trình:

$ displaystyle left{ begin{array}{l}2x={{y}^{2}}-4y 5\2y={{x}^{2}}-4x 5end{array} right.$

$ left{ begin{array}{l}{{x}^{3}}=13x-6y\{{y}^{3}}=13y-6xend{array} right.$

A.3.3.Hệ phương trình đẳng cấp bậc 2

a. Định nghĩa

– Hệ phương trình đẳng cấp bậc hai có dạng:

b. Cách giải

 • Xét xem x = 0 có là nghiệm của hệ phương trình không
 • Nếu x 0, ta đặt y = tx rồi thay vào hai phương trình trong hệ
 • Khử x rồi giải hệ tìm t
 • Thay y = tx vào một trong hai phương trình của hệ để được phương trình một ẩn (ẩn x)
 • Giải phương trình một ẩn trên để tìm x từ đó suy ra y dựa vào y = tx

* Lưu ý: ta có thể thay x bởi y và y bởi x trong phần trên để có cách giải tương tự

c. Ví dụ

Giải hệ phương trình:

$ left{ begin{array}{l}{{x}^{2}}-4xy {{y}^{2}}=1\{{y}^{2}}-3xy=4end{array} right.$

$ left{ begin{array}{l}2{{x}^{2}}-3xy {{y}^{2}}=3\{{x}^{2}} 2xy-2{{y}^{2}}=6end{array} right.$

CÁCH GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Dạng 1: Giải hệ phương trình có bản và đưa về dạng cơ bản

1. Vận dụng quy tắc thế và quy tắc cộng đại số để giải các hệ phương trình sau:

– Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

– Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Đọc thêm: Top 101 stt hay về cô nàng tóc ngắn cá tính nhưng đầy sức hấp dẫn – ncvanhoa.org.vn

Chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số

2. Bài tập

Chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số

Dạng 2: Giải các hệ phương trình sau bằng cách đặt ẩn số phụ

Bài tập:

Chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số

Dạng 3: Giải và biện luận hệ phương trình

Phương pháp giải:

 • Từ một phương trình của hệ tìm y theo x rồi thế vào phương trình thứ hai để được phương trình bậc nhất đối với x
 • Giả sử phương trình bậc nhất đối với x có dạng: ax = b (1)
 • Biện luận phương trình (1) ta sẽ có sự biện luận của hệ

i) Nếu a = 0: (1) trở thành 0x = b

Nếu b = 0 thì hệ có vô số nghiệm

Nếu b0 thì hệ vô nghiệm

ii) Nếu a 0 thì (1) x = , Thay vào biểu thức của x ta tìm y, lúc đó hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

Chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số

Bài tập: Giải và biện luận các hệ phương trình sau:

Chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số

Dạng 4: Xác định giá trị của tham số để hệ có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp giải:

 • Giải hệ phương trình theo tham số
 • Viết x, y của hệ về dạng: $ displaystyle n frac{k}{f(m)}$ với n, k nguyên
 • Tìm m nguyên để f(m) là ước của k

Ví dụ 1: Xác định m nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên:

$ displaystyle left{ begin{array}{l}mx 2y=m 1\2x my=2m-1end{array} right.$

Giải

Chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số

Bài tập:

Bài 1: Định m nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên:

$ displaystyle left{ begin{array}{l}(m 1)x 2y=m-1\m_{{}}^{2}x-y=m_{{}}^{2} 2mend{array} right.$

Bài 2:

a) Định m, n để hệ phương trình sau có nghiệm là (2; -1)

Chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số

HD: Thay x = 2 ; y = -1 vào hệ ta được hệ phương trình với ẩn m, n

b) Định a, b biết phương trình ax2 -2bx 3 = 0 có hai nghiệm là x = 1 và x = -2

HD: Thay x = 1 và x = -2 vào phương trình ta được hệ phương trình với ẩn a, b

c) Xác định a, b để đa thức f(x) = 2ax2 bx – 3 chia hết cho 4x – 1 và x 3

Bài 3: Xác định a, b để đường thẳng y = ax b đi qua hai điểm A(2 ; 1) ; B(1 ; 2)

HD: Đường thẳng y = ax b đi qua hai điểm A(2 ; 1) ; B(1 ; 2) ta có hệ phương trình

Bài 4: Định m để 3 đường thẳng 3x 2y = 4; 2x – y = m và x 2y = 3 đồng quy

HD:

– Tọa độ giao điểm M (x ; y) của hai đường thẳng 3x 2y = 4 và x 2y = 3 là nghiệm của hệ phương trình: $ displaystyle left{ begin{array}{l}3x 2y=4\x 2y=3end{array} right.Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x=0,5\y=1,25end{array} right.$ .

Vậy M(0,2 ; 1,25)

Để ba đường thẳng trên đồng quy thì điểm M thuộc đường thẳng 2x – y = m, tức là: 2.0,2- 1,25 = m ⇔ m = -0,85

Vậy khi m = -0,85 thì ba đường thẳng trên đồng quy

Định m để 3 đường thẳng sau đồng quy

a) 2x – y = m ; x – y = 2m ; mx – (m – 1)y = 2m – 1

b) mx y = m2 1 ; (m 2)x – (3m 5)y = m – 5 ; (2 – m)x – 2y = -m2 2m – 2

Tham khảo: Những câu stt thả thính khi mặc áo trắng ngắn hay và hài hước

Bài 5: Định m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn hệ thức cho trước

Cho hệ phương trình: $ displaystyle left{ begin{array}{l}mx 4y=9\x my=8end{array} right.$

Với giá trị nào của m để hệ có nghiệm (x ; y) thỏa mãn hệ thức:

$ displaystyle 2x y frac{38}{m_{{}}^{2}-4}=3$

HD:

Giải hệ phương trình theo m ( m ≠ ± 2) sau đó thế vào hệ thức.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1: Cho hệ phương trình $ displaystyle left{ begin{array}{l}mx 4y=10-m\x my=4end{array} right.$ (m là tham số)

a) Giải hệ phương trình khi m = $ displaystyle sqrt{2}$

b) Giải và biện luận hệ phương trình theo m

c) Xác định các giá trị nguyên của m để hệ có nghiệm duy nhất (x;y) sao cho x> 0, y > 0

d) Với giá trị nào của m thì hệ có nghiệm (x;y) với x, y là các số nguyên dương

Bài 2: Cho hệ phương trình: $ displaystyle left{ begin{array}{l}(m-1)x-my=3m-1\2x-y=m 5end{array} right.$

a) Giải và biện luận hệ phương trình theo m

b) Với giá trị nguyên nào của m để hai đường thẳng của hệ cắt nhau tại một điểm nằm trong góc phần tư thứ IV của hệ tọa độ Oxy

c) Định m để hệ có nghiệm duy nhất (x ; y) sao cho P = x2 y2 đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 3: Cho hệ phương trình: $ displaystyle left{ begin{array}{l}3x 2y=4\2x-y=mend{array} right.$

a) Giải hệ phương trình khi m = 5

b) Tìm m nguyên sao cho hệ có nghiệm (x; y) với x < 1, y < 1

c) Với giá trị nào của m thì ba đường thẳng

3x 2y = 4; 2x – y = m; x 2y = 3 đồng quy

Bài 4: Cho hệ phương trình: $ displaystyle left{ begin{array}{l}mx 4y=9\x my=8end{array} right.$

a) Giải hệ phương trình khi m = 1

b) Với giá trị nào của m để hệ có nghiệm (-1 ; 3)

c) Với giá trị nào của m thì hệ có nghiệm duy nhất, vô nghiệm

Bài 5: Cho hệ phương trình: $ displaystyle left{ begin{array}{l}x my=9\mx-3y=4end{array} right.$

a) Giải hệ phương trình khi m = 3

b) Với giá trị nào của m để hệ có nghiệm (-1 ; 3)

c) Chứng tỏ rằng hệ phương trình luôn luôn có nghiệm duy nhất với mọi m

d) Với giá trị nào của m để hệ có nghiệm (x ; y) thỏa mãn hệ thức:

$ displaystyle x-3y=frac{28}{m_{{}}^{2} 3}-3$

Bài 6: Cho hệ phương trình: $ displaystyle left{ begin{array}{l}mx-y=2\3x my=5end{array} right.$

a) Giải hệ phương trình khi $ displaystyle m=sqrt{2}$ .

b) Tìm giá trị của m để hệ phương trình đã cho có nghiệm (x; y) thỏa mãn hệ thức $ displaystyle x y=1-frac{m_{{}}^{2}}{m_{{}}^{2} 3}$ .

Bài 7: Cho hệ phương trình: $ displaystyle left{ begin{array}{l}3x-my=2=-9\mx 2y=16end{array} right.$

a) Giải hệ phương trình khi m = 5

b) Chứng tỏ rằng hệ phương trình luôn luôn có nghiệm duy nhất với mọi m

c) Định m để hệ có nghiệm (x ; y) = ( 1,4 ; 6,6)

d) Tìm giá trị nguyên của m để hai đường thẳng của hệ cắt nhau tại một điểm nằm trong góc phần tư thứ IV trên mặt phẳng tọa độ Oxy

e) Với trị nguyên nào của m để hệ có nghiệm (x ; y) thỏa mãn x y = 7

Danh mục: Giáo dục

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

Tin tức – Tags: ẩn số, bậc nhất, bậc nhất hai ẩn, hệ phương trình

 • Lý thuyết bất phương trình bậc nhất một ẩn – Toán lớp 8

 • Chuyên đề: Chia đa thức – Đại số lớp 8

 • Sử dụng phương pháp xét từng khoảng giá trị để tìm GTLN, GTNN của biểu thức

 • Sử dụng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị (GTLN, GTNN của biểu thức)

 • Sử dụng các bất đẳng thức cơ bản để tìm GTLN, GTNN của biểu thức

 • Sử dụng biểu thức phụ để tìm để tìm GTLN, GTNN của biểu thức

 • Sử dụng phương pháp hình học để tìm GTLN, GTNN của biểu thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.