Giải Phương Trình Tích Lớp 9, Phương Trình Quy Về Phương Trình Bậc Hai

Bạn đang xem: Giải Phương Trình Tích Lớp 9, Phương Trình Quy Về Phương Trình Bậc Hai Tại ncvanhoa.org.vn

Sau khi nắm được khái niệm về phương trình tích và cách giải ở bài viết Phương trình tích A(x).B(x) = 0 thì các em sẽ dễ dàng giải dạng phương trình này.

Đang xem: Giải phương trình tích lớp 9

ncvanhoa.org.vn155 2 năm trước 7925 lượt xem | Toán Học 8

Sau khi nắm được khái niệm về phương trình tích và cách giải ở bài viết Phương trình tích A(x).B(x) = 0 thì các em sẽ dễ dàng giải dạng phương trình này.

Xem thêm: Làm Rõ Phương Pháp Thuyết Trình, Phương Pháp Thuyết Trình

Xin nhắc lại phương pháp giải chung của dạng phương trình tích:

Phương trình tích dạng có dạng: A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0

Chúng ta cùng nhau giải các bài tập trong sách giáo khoa về phương trình tích dưới đây.BÀI 21 TRANG 17 : Giải phương trình :

a) (3x – 2)(4x + 5) = 0

⇔ (3x – 2) = 0 hoặc (4x + 5) = 0

⇔ x = hoặc x =

Vậy : S = {; }

c) (4x + 2)( x2 + 1) = 0

⇔ (4x + 2) = 0 hoặc ( x2 + 1) = 0

⇔ x = hoặc x2 = -1 (vô lí)

Vậy : S = { }

d) (2x +7)(x – 5)(5x +1) = 0

⇔ (2x +7) = 0 hoặc (x – 5) = 0 hoặc (5x +1) = 0

⇔ x = hoặc x = 5 hoặc x =

Vậy : S = {;5; }

BÀI 22 TRANG 17 : Giải phương trình :

a) 2x(x – 3) +5(x – 3) = 0

⇔ (x – 3) (2x +5) = 0

⇔ (x – 3) = 0 hoặc (2x +5) = 0

⇔ x = 3 hoặc x =

Vậy : S = {3, }

f) x2 – x – (3x – 3) = 0

⇔ x(x -1) -3(x – 1) = 0

⇔ (x – 3)(x -1) = 0

⇔ (x – 3) = 0 hoặc (x -1) = 0

⇔ x = 3 hoặc x = 1

Vậy S = {3, 1}

BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

BÀI 1 : giải các phương trình

a) x2 = 1

b) x3 = 27

c) (x – 1)2 – 81 = 0

d) (2x + 3)5 = 32

BÀI 2 : Giải các phương trình

a) (x + 1 )(2x – 3) = 0

b) (5x -1)(2 – 3x)(x – 1) = 0

c) (x + 3)2(2x + 5) = 0

d) (2x -1)(x +2)9 = 0

BÀI 3 : Giải các phương trình

a) x2 – 1 +(x +1)(2x – 4) = 0

b) (x + 3)(2x – 5) = x2 – 9

c) 3×3 – 3x = 0

d) (x + 1)2 = (2x + 3)2

BÀI TẬP NÂNG CAO DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI:

Giải các phương trình:

1) (x + 2)(x + 4)(x + 6)(x + 8) + 16 = 0

2) x4 + x3 + x + 1 = 4×2

3) (x + 3)4 + (x + 5)4 = 272

4) x2 + y2 = xy

Bài viết gợi ý:

Xem thêm: Văn Mẫu Kể Chuyện Lớp 3 : Văn Kể Chuyện, Những Bài Văn Mẫu Lớp 3: Văn Kể Chuyện

1. Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 2. Giải bài chuyển động bằng cách lập phương trình 3. Chứng minh hai tam giác đồng dạng và ứng dụng 4. Giải toán bằng cách lập phương trình dạng hình học- lớp 8 5. Cách giải các dạng phương trình 6. Các dạng toán ứng dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ 7. Cách chứng minh bất đẳng thức dựa vào bất đẳng thức luôn đúng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *