Chuyên đề: Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chuyên đề: Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Tài liệu tóm tắt đầy đủ trọng tâm lý thuyết đồng thời đưa ra các ví dụ (có lời giải chi tiết) về dạng bài GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.

Xem thêm: Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

CHUYÊN ĐỀ: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Xem thêm: Giải phương trình bậc nhất 2 ẩn

A. Kiến thức cần nhớ

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng (ax+by=c) trong đó (x;y) là ẩn, (a, b, c) là các số cho trước, (a) và (b) không đồng thời bằng (0).

2. Phương trình bậc nhất hai ẩn (ax+by=c) luôn có vố số nghiệm (x, y). Công thức nghiệm trổng quát là:

Chú ý: Phương trình (ax+by=c) có nghiệm nguyên khi và chỉ khi (c) chia hết cho ƯCLN(a,b).

3. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:

Đọc thêm: 3000 những câu nói hay về cuộc sống thấu hiểu vạn vật

4. Các phương pháp giải hệ phương trình:

a) Phương pháp thế

– Dùng quy tắc thế biến đổi hệ phương trình đã cho thành một hệ mới trong dó có phương trình một ẩn.

Đọc thêm: 100 STT Hay Về Nụ Cười Tỏa Nắng Thả Thính Của Trai Gái

– Giải phương trình một ẩn này rồi suy ra nghiệm của hệ.

b) Phương pháp cộng đại số

– Nhân hai vế của mối phương trình với một thừa số phụ sao cho giá trị tuyệt đối của hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau.

– Dùng quy tắc cộng đại số để được một hệ mới trong đó có một phương trình một ẩn.

Đọc thêm: 100 STT Hay Về Nụ Cười Tỏa Nắng Thả Thính Của Trai Gái

– Giải phương trình một ẩn này rồi suy ra nghiệm của hệ.

B. Một số ví dụ

C. Bài tập

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 – Xem ngay

Danh mục: Giáo dục

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.