Bất phương trình bậc hai – Chuyên đề đại số 10

Đang tải…

Bất phương trình bậc hai – Chuyên đề đại số 10

Bất phương trình bậc hai Đại số 10

1. Định nghĩa và cách giải

Bất phương trình bậc hai (ẩn x) là bất phương trình có một trong các dạng f(x) > 0 , f(x) < 0 , f(x) ≥ 0 , f(x) ≤ 0, trong đó là một tam thức bậc hai.

Cách giải. Để giải bất phương trình bậc hai, ta áp dụng định lí về dấu của tam thức bậc hai.

2. Ứng dụng

Giải bất phương trình tích, thương chứa các tam thức bậc hai bằng cách lập bảng xét dấu của chúng

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.

Dạng toán 1: Giải bất phương trình bậc hai

Dạng toán 2: Giải hệ bất phương trình bậc hai một ẩn.

Dạng toán 3: Giải bất phương trình tích và bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.

Dạng toán 4: Ứng dụng tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai trong chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

Đang tải…

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.

DẠNG TOÁN 1: GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

DẠNG TOÁN 2: GIẢI HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.

DẠNG TOÁN 3: GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU THỨC.

DẠNG TOÁN 4: ỨNG DỤNG TAM THỨC BẬC HAI, BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI TRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC VÀ TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT.

>> Tải về file PDF tại đây.

>> Hướng dẫn giải chuyên đề tại đây.

Xem thêm:

– Dấu của nhị thức bậc nhất – Chuyên đề đại số 10

– Dấu của tam thức bậc hai – Chuyên đề đại số 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 10 · Giáo án Toán 10 · Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *