Tìm điều kiện của tham số để bất phương trình vô nghiệm / có nghiệm / nghiệm đúng

ncvanhoa.org.vn giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tìm điều kiện của tham số để bất phương trình vô nghiệm / có nghiệm / nghiệm đúng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Tìm điều kiện của tham số để bất phương trình vô nghiệm / có nghiệm / nghiệm đúng: Tìm điều kiện của tham số để bất phương trình vô nghiệm – có nghiệm – nghiệm đúng. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Tam thức f(x) = 3x + 2(2m – 1)x + m + 4 dương với mọi x khi tam thức f(x) có a = 3 > 0. Do đó f(x) > 0, Vì khi A’= (2m – 1)2. Câu 2: Tam thức f(x) = -2x + (m – 2)x – m + 4 không dương với mọi x khi tam thức f(x) có a = 0. Do đó f(x) < 0. Câu 3: Tam thức f(x) = −2×2 + (m + 2)x + m – 4 âm với mọi x khi tam thức f(x) có a = 0. Do đó f(x) 0 có nghiệm đúng với mọi x khi và chỉ khi: Tam thức f(x) = x – mx − m có hệ số a = 1 > 0 nên bất phương trình f(x) > 0 nghiệm đúng với mọi V khi và chỉ khi A = m + 4m < 0. Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình x + (2m – 1)x + m < 0 có tập nghiệm là IR. Tam thức f(x) = (2m – 1)x + m có hệ số a = -1 nên bất phương trình f(x) < 0 có tập nghiệm là R. Câu 7: Bất phương trình x – (m + 2)x + m + 2 0 nghiệm đúng với mọi x. Tam thức f(x) có hệ số a = 1 > 0 nên f(x) > 0 nghiệm đúng với mọi x. Câu 8: Tam thức f(x) = (x + 2)x – 2(m + 1)x + 1 dương với mọi x khi tam thức f(x) có hệ số a = m + 2 > 0 nên f(x) dương với mọi x khi A’= (m + 1). Câu 9: Tam thức f(x) không dương với mọi x khi kết hợp hai trường hợp ta được m < 4 là giá trị cần tìm. Câu 10: Tam thức f(x) = mx âm với mọi x khi với m = 0 thay vào ta được f(x) = 3 0 đúng với mọi x. Với m = -2, yêu cầu bài toán kết hợp hai trường hợp ta được m là giá trị cần tìm. Câu 12: Bất phương trình có nghiệm đúng với mọi x khi và chỉ xét bất phương trình bất phương trình trở thành nghiệm đúng với mọi x kt hợp hai trường hợp, ta được m 2, là giá trị cần tìm. m để bất phương trình. Câu 13: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số Khi m = 1 thì bất phương trình trở thành không nghiệm đúng với mọi x. Khi m = 2 thì bất phương trình trở thành -1 < 0.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 • Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước
 • Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai vô nghiệm / có nghiệm / có hai nghiệm phân biệt
 • Xác định các chữ số chắc của một số gần đúng, dạng chuẩn của chữ số gần đúng và kí hiệu khoa học của một số
 • Sử dụng điều kiện xác định của phương trình để tìm nghiệm của phương trình
 • Điều kiện xác định của bất phương trình
 • Tìm điều kiện xác định của phương trình
 • Xét tính đúng sai của mệnh đề
 • Biết số gần đúng a và độ chính xác d, ước lượng sai số tương đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn
 • Biết số gần đúng a và sai số tương đối không vượt quá c, ước lượng sai số tuyệt đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn
 • Bảng biến thiên, tính đơn điệu, GTLN và GTNN của hàm số bậc hai
 • Sử dụng bất đẳng thức Cauchy (Côsi) để chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
 • Sử dụng bất đẳng thức phụ chứng minh bất đẳng thức
 • Xét dấu của tam thức bậc hai, áp dụng vào giải bất phương trình bậc hai đơn giản
 • Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
 • Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *