Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 Toán 9 Tập 2

Đề bài

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế (biểu diễn y theo x từ phương trình thứ hai của hệ)

(left{ matrix{4x – 5y = 3 hfill cr 3x – y = 16 hfill cr} right.)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Rút (y) từ phương trình dưới (3x-y=16) rồi thay vào phương trình còn lại.

Từ đó giải hệ phương trình thu được để tìm ((x;y)).

Lời giải chi tiết

Ta có

(left{ begin{array}{l}4x – 5y = 3\3x – y = 16end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}4x – 5y = 3\y = 3x – 16end{array} right. \Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 3x – 16\4x – 5left( {3x – 16} right) = 3end{array} right.Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 3x – 16\4x – 15x + 80 = 3end{array} right.)

( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 3x – 16\ – 11x = – 77end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 7\y = 3.7 – 16end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 7\y = 5end{array} right.)

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất ((x;y)=(7;5))

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *