Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay nhất | Giải Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán 5 Tập 1, Tập 2 | Bài tập Toán lớp 5 | Trắc nghiệm Toán lớp 5

Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay nhất | Giải Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán 5 Tập 1, Tập 2 | Bài tập Toán lớp 5 | Trắc nghiệm Toán lớp 5Với giải bài tập Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 hay nhất, chi tiết đầy đủ Số học và Hình học trong cả sách giáo khoa Toán lớp 5 và vở bài tập Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

 • Giải Vở bài tập Toán lớp 5
 • 1000 Bài tập trắc nghiệm Toán 5 (có đáp án)
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Đề thi cuối tuần Toán 5 (có đáp án)
 • Bộ đề thi Toán lớp 5 (có đáp án)
 • Bộ đề thi Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 5

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 5 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

 • Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
 • Phân số thập phân
 • Luyện tập trang 9
 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Hỗn số
 • Hỗn số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 14
 • Luyện tập chung trang 15 phần 1
 • Luyện tập chung trang 15 phần 2
 • Luyện tập chung trang 16
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Luyện tập trang 19
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
 • Luyện tập trang 21
 • Luyện tập chung trang 22
 • Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
 • Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
 • Luyện tập trang 24
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Luyện tập trang 28
 • Héc-ta
 • Luyện tập trang 30
 • Luyện tập chung trang 31 phần 1
 • Luyện tập chung trang 31 phần 2
 • Luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I – Số thập phân

 • Khái niệm số thập phân
 • Khái niệm số thập phân tiếp theo
 • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
 • Luyện tập trang 38
 • Số thập phân bằng nhau
 • So sánh hai số thập phân
 • Luyện tập trang 43
 • Luyện tập chung trang 43
 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập trang 45
 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập chung trang 47
 • Luyện tập chung trang 48 phần 1
 • Luyện tập chung trang 48 phần 2

II – Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng

 • Cộng hai số thập phân
 • Luyện tập trang 50
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Luyện tập trang 52

2. Phép trừ

 • Trừ hai số thập phân
 • Luyện tập trang 54
 • Luyện tập chung trang 55

3. Phép nhân

 • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
 • Luyện tập trang 58
 • Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Luyện tập trang 60
 • Luyện tập trang 61
 • Luyện tập chung trang 61
 • Luyện tập chung trang 62

4. Phép chia

 • Chia một số thập phân với một số tự nhiên
 • Luyện tập trang 64
 • Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, …
 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Luyện tập trang 68
 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Luyện tập trang 70
 • Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Luyện tập trang 72
 • Luyện tập chung trang 72
 • Luyện tập chung trang 73
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Luyện tập trang 76
 • Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 76
 • Luyện tập trang 77
 • Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 78
 • Luyện tập trang 79
 • Luyện tập chung trang 79
 • Luyện tập chung trang 80
 • Giới thiệu máy tính bỏ túi
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 5 Tập 2

Chương 3: Hình học

 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác
 • Luyện tập trang 88
 • Luyện tập chung trang 89
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện tập trang 94
 • Luyện tập chung trang 95
 • Hình tròn. Đường tròn
 • Chu vi hình tròn
 • Luyện tập trang 99
 • Diện tích hình tròn
 • Luyện tập trang 100
 • Luyện tập chung trang 100
 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Luyện tập về tính diện tích
 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
 • Luyện tập chung trang 106
 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Luyện tập trang 110
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Luyện tập trang 112
 • Luyện tập chung trang 113
 • Thể tích của một hình
 • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Mét khối
 • Luyện tập trang 119
 • Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện tập chung trang 123
 • Luyện tập chung trang 124
 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • Luyện tập chung trang 127
 • Luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I – Số đo thời gian

 • Bảng đơn vị đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Luyện tập trang 134
 • Nhân số đo thời gian với một số
 • Chia số đo thời gian với một số
 • Luyện tập trang 137
 • Luyện tập chung trang 137

II – Vận tốc, quãng đường, thời gian

 • Vận tốc
 • Luyện tập trang 139
 • Quãng đường
 • Luyện tập trang 141
 • Thời gian
 • Luyện tập trang 143
 • Luyện tập chung trang 144 phần 1
 • Luyện tập chung trang 144 phần 2
 • Luyện tập chung trang 145

Chương 5: Ôn tập

I – Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về số thập phân
 • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo diện tích
 • Ôn tập về đo thể tích
 • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo thời gian

II – Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Luyện tập trang 160
 • Phép nhân
 • Luyện tập trang 162
 • Phép chia
 • Luyện tập trang 164
 • Luyện tập trang 165
 • Ôn tập về các phép tính số đo thời gian

III – Ôn tập về hình học

 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
 • Luyện tập trang 167
 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
 • Luyện tập trang 169
 • Luyện tập chung trang 169

IV – Ôn tập về giải toán

 • Một số dạng bài toán đã học
 • Luyện tập trang 171 phần 1
 • Luyện tập trang 171 phần 2
 • Luyện tập trang 172
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Luyện tập chung trang 175
 • Luyện tập chung trang 176 phần 1
 • Luyện tập chung trang 176 phần 2
 • Luyện tập chung trang 177
 • Luyện tập chung trang 178
 • Luyện tập chung trang 179

Bên cạnh đó là các video bài giảng Toán lớp 5 chi tiết cũng như lý thuyết, bài tập ôn luyện theo tuần, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học và bộ đề thi Toán 5 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Toán 5.

Xem thêm: Cách giải bài

Tham khảo: Vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của người lái đò trong Người lái đò sông Đà – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Videos Giải Toán lớp 5 – Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Bài giảng Toán lớp 5 – Cô Phan Giang (Giáo viên VietJack)

Tham khảo: 300 tên tiếng anh hay cho bé trai và bé gái – Giầy tập đi Attipas

Xem thêm tài liệu học tốt lớp 5 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

 • Soạn Tiếng Việt lớp 5
 • 500 bài văn hay lớp 5 (năm 2021 mới)
 • Văn mẫu lớp 5
 • Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
 • Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 5 (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt (có đáp án)
 • Bộ đề ôn hè, đề thi khảo sát đầu năm
 • Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 có đáp án
 • Các dạng Toán ôn thi vào lớp 6 chọn lọc
 • Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 5 có đáp án
 • Tài liệu Tiếng Việt Tiểu học
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 5 mới
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 5 mới
 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh (có đáp án)
 • Giải bài tập Khoa học lớp 5
 • Giải bài tập sgk Lịch Sử lớp 5
 • Giải bài tập Địa Lí lớp 5
 • Bộ đề thi Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 (có đáp án)
 • Giải bài tập Đạo Đức lớp 5
 • Giải vở bài tập Đạo Đức lớp 5
 • Bộ đề thi Đạo Đức lớp 5 (có đáp án)
 • Giải bài tập sgk Tin học lớp 5
 • Giải sách bài tập Tin học lớp 5 (Bài tập Cùng học Tin học 5)
 • Bộ đề thi Tin học lớp 5 (có đáp án)
 • Giáo án Toán lớp 5 chuẩn

Tài liệu học tốt chương trình sách giáo khoa lớp 5 VNEN:

Danh mục: Tin tức

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

 • Soạn Tiếng Việt lớp 5 VNEN
 • Giải bài tập Toán lớp 5 VNEN
 • Giải bài tập Khoa học 5 VNEN
 • Giải bài tập sgk Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 VNEN

Trang trước Trang sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *