Lý thuyết, bài tập chuyên đề phương trình, bất phương trình có bản

Toàn bộ lý thuyết và bài tập chuyên đề phương trình, bất phương trình cơ bản, có lời giải chi tiết, ngoài ra còn một kho tàng các bài tập áp dụng được sưu tầm từ đề thi đại học qua các năm.

Xem thêm: Chương 3: Phương trình và hệ phương trình.

Phần 1 – PHUOWNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

A – PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Phương trình – bất phương trình căn thức cơ bản

[sqrt A = B Leftrightarrow left{ begin{array}{l}B ge 0\A = {B^2}end{array} right.] [sqrt A = sqrt B Leftrightarrow left{ begin{array}{l}B ge 0\A = Bend{array} right.]

* Phương trình, giải phương trình hệ quả

II. Các thí dụ minh họa.

Thí dụ 1: Giải phương trình: [sqrt { – {x^2} + 4x – 3} = 2x – 5,,left( * right)]

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 – Xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *