BAO GIỜ NGƯỜI TÂY NHỔ HẾT CỎ NƯỚC NAM

BAO GIỜ NGƯỜI TÂY NHỔ HẾT CỎ NƯỚC NAM

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Câu nói của Nguyễn Trung Trực “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” thể hiện điều gì?

A.Bạn đang xem: Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước nam Ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam

Xem thêm: Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước nam thì mới hết

B.Bạn đang xem: Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước nam Quyết tâm đánh Pháp của nhân dân Việt Nam

C. Lòng căm thù giặc sâu sắc của nhân dân Việt Nam

D. Tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam

Chọn đáp án B.

Khi bị giặc bắt đem đi hành hình, Nguyễn Trung Trực đã khảng khái nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Câu nói này thể hiện quyết tâm đánh Pháp không chỉ của riêng Nguyễn Trung Trực mà nó còn đại diện cho quyết tâm của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Câu nói của Nguyễn Trung Trực “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” thể hiện điều gì?

A. Ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam

B. Quyết tâm đánh Pháp của nhân dân Việt Nam

C. Lòng căm thù giặc sâu sắc của nhân dân Việt Nam

D. Tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam.

Câu nói của Nguyễn Trung Trực “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” thể hiện điều gì?

A. Tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam

B. Lòng căm thù giặc sâu sắc của nhân dân Việt Nam

Tham khảo: Stephen Hawking là ai? Vì sao ông lại được giới khoa học rất nể phục?

C. Quyết tâm đánh Pháp của nhân dân Việt Nam

D. Ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam

Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” (Nguyễn Trung Trực) đã thể hiện

A. quyết tâm đánh Pháp của nhân dân Việt Nam.

B. ý chí độc lập, tự chủ của nhân dân Việt Nam

C. lòng căm thù giặc sâu sắc của nhân dân Việt Nam

D. tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam

Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” (Nguyễn Trung Trực) đã thể hiện

A. quyết tâm đánh Pháp của nhân dân Việt Nam.

C.Xem thêm: Tuyển Tập Những Ca Khúc Hay Nhất Về Ngày Thành Lập Đoàn 26/03 lòng căm thù giặc sâu sắc của nhân dân Việt Nam.

D. tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam.

Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của

Danh mục: Tiểu sử

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

A. Trương Định.

B. Nguyễn Trung Trực.

C. Nguyễn Hữu Huân

Đọc thêm: Kurt Cobain: Cuộc đời hỗn loạn của biểu tượng thế hệ và hồi súng kết liễu

D. Nguyễn Đình Chiểu.

Câu nói :”Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của

A. Trương Định.

B. Trần Bình Trọng

C. Nguyễn Trung Trực

D. Nguyễn Hữu Huân

Câu nói :”Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của

A. Trương Định.

B. Trần Bình Trọng.

C. Nguyễn Trung Trực.

D. Nguyễn Hữu Huân.

Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của

Danh mục: Tiểu sử

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

A. Trương Định

B.Xem thêm: Cuộc Sống Đời Thực Của Diễn Viên Hài Thanh Tú Trong “Trở Về Giữa Yêu Thương” Nguyễn Trung Trực

D. Nguyễn Đình Chiểu

Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của

Danh mục: Tiểu sử

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.