109 bài tập trắc nghiệm về tiếp tuyến của đồ thị hàm số có đáp án

Tổng hợp toàn bộ các bài tập trắc nghiệm về nội dung tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Xem thêm: Phương trinh tiếp tuyến của đồ thị hàm số và các bài toán liên quan

109 bài tập trắc nghiệm về tiếp tuyến của đồ thị hàm số có đáp án

Bài toán: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (left( C right):,,y = fleft( x right)) tại điểm (Mleft( {{x_0};fleft( {{x_0}} right)} right) in left( C right)) có dạng: (y = f’left( {{x_0}} right)left( {x – {x_0}} right) + fleft( {{x_0}} right))

Các dạng viết phương trình tiếp tuyến cơ bản

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (left( C right):,,y = fleft( x right)) tại điểm (Mleft( {{x_0};fleft( {{x_0}} right)} right) in left( C right)) : (y = f’left( {{x_0}} right)left( {x – {x_0}} right) + fleft( {{x_0}} right))

Dạng 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (left( C right):,,y = fleft( x right)) biết tiếp tuyến đi qua điểm (Aleft( {{x_0};{y_0}} right))

– Giả sử tiếp tuyến tiếp xúc với đồ thị hàm số tại điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}} right)). Phương trình tiếp tuyến tại điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}} right)) là (left( d right):,,y = f’left( {{x_0}} right)left( {x – {x_0}} right) + {y_0})

– Phương trình tiếp tuyến đi qua điểm (A Rightarrow ) tọa độ điểm A thỏa mãn phương trình (d)

– Giải phương trình ta được ({x_0} Rightarrow ) phương trình tiếp tuyến.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 – Xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *