Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 | Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1, Tập 2 hay nhất | Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 | Đáp án VBT Tiếng Việt 5Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 và Tập 2 hay nhất, chi tiết được biên soạn bám sát theo nội dung VBT Tiếng Việt lớp 5. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Tiếng Việt 5 từ đó học tốt môn Tiếng Việt 5.

 • Giải bài tập sgk Tiếng Việt lớp 5
 • Tập đọc lớp 5
 • Luyện từ và câu lớp 5
 • Chính tả lớp 5
 • Tập làm văn lớp 5
 • Kể chuyện lớp 5
 • Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 5 (có đáp án)
 • Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 có đáp án
 • Tài liệu Tiếng Việt Tiểu học
 • 500 bài văn hay lớp 5 (năm 2021 mới)

Mục lục Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 1

 • Chính tả Tuần 1 trang 2

 • Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa Tuần 1 trang 3

 • Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh Tuần 1 trang 4-5

 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa Tuần 1 trang 6-7

 • Tập làm văn: Lập tập tả cảnh Tuần 1 trang 7-8

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 2

 • Chính tả Tuần 2 trang 8-9

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc Tuần 2 trang 9-10

 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 2 trang 10-11

 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa Tuần 2 trang 11-12

 • Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê Tuần 2 trang 13

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 3

 • Chính tả Tuần 3 trang 13-14

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân Tuần 3 trang 14-15-16

 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 3 trang 16-17-18

 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa Tuần 3 trang 18-19

 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 3 trang 19-20-21

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 4

 • Chính tả Tuần 4 trang 21-22

 • Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa Tuần 4 trang 22-23

 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 4 trang 23-24

 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa Tuần 4 trang 25-26

 • Luyện từ và câu: Tả cảnh Tuần 4 trang 26-27

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 5

 • Chính tả Tuần 5 trang 28

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình Tuần 5 trang 29

 • Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê Tuần 5 trang 30

 • Luyện từ và câu: Từ đồng âm Tuần 5 trang 31-32

 • Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh Tuần 5 trang 33-34

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 6

 • Chính tả Tuần 6 trang 34-35

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác Tuần 6 trang 35-36

 • Tập làm văn: Luyện tập làm đơn Tuần 6 trang 36-37

 • Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ Tuần 6 trang 38

 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 6 trang 38-39-40

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 7

 • Chính tả Tuần 7 trang 40-41

 • Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa Tuần 7 trang 41-42-43

 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 7 trang 43-44-45

 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ hiều nghĩa Tuần 7 trang 45-46

 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 7 trang 46-47

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 8

 • Chính tả Tuần 8 trang 47-48

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên Tuần 8 trang 49-50

 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 8 trang 50-51

 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa Tuần 8 trang 52-53-54

 • Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 8 trang 54-55-56

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 9

 • Chính tả Tuần 9 trang 56-57

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên Tuần 9 trang 58

 • Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận Tuần 9 trang 59-60

 • Luyện từ và câu: Đại từ Tuần 9 trang 60-61-62

 • Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận Tuần 9 trang 62-63-64

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 10

 • Tiết 1 Tuần 10 trang 65

 • Tiết 2 Tuần 10 trang 65

 • Tiết 3 Tuần 10 trang 66

 • Tiết 4 Tuần 10 trang 66-67

 • Tiết 5 Tuần 10 trang 67-68

 • Tiết 6 Tuần 10 trang 68-69

 • Tiết 7 Tuần 10 trang 70-71

 • Tiết 8 Tuần 10 trang 72

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 11

 • Chính tả Tuần 11 trang 73-74

 • Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô Tuần 11 trang 74-75

 • Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh Tuần 11 trang 75-76

 • Luyện từ và câu: Quan hệ từ Tuần 11 trang 76-77

 • Tập làm văn: Luyện tập làm đơn Tuần 11 trang 78

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 12

 • Chính tả Tuần 12 trang 79-80

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Tuần 12 trang 81-82

 • Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người Tuần 12 trang 82-83

 • Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ Tuần 12 trang 84-85

 • Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 12 trang 86

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 13

 • Chính tả Tuần 13 trang 87-88 Tập 1):.

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Tuần 13 trang 88-89

 • Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 13 trang 90-91-92

 • Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ Tuần 13 trang 92-93-94

 • Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 13 trang 94

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 14

 • Chính tả Tuần 14 trang 95-96

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại Tuần 14 trang 97-98

 • Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp Tuần 14 trang 98-99-100

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại Tuần 14 trang 100-101

 • Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp Tuần 14 trang 101

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 15

 • Chính tả Tuần 15 trang 102-103

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Tuần 15 trang 104

 • Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 15 trang 105

 • Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ Tuần 15 trang 106-107-108

 • Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 15 trang 108-109

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 16

 • Chính tả Tuần 16 trang 110-111

 • Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ Tuần 16 trang 112-113

 • Tập làm văn: Tả người Tuần 16 trang 113-114

 • Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ Tuần 16 trang 115

 • Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc Tuần 16 trang 116-117

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 17

 • Chính tả Tuần 17 trang 118

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Tuần 17 trang 119-120-121

 • Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn Tuần 17 trang 121-122

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về câu Tuần 17 trang 123-124

 • Tập làm văn: Trả bài văn tả người Tuần 17 trang 125-126

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 18

 • Tiết 1 Tuần 18 trang 126-127

 • Tiết 2 Tuần 18 trang 127-128

 • Tiết 3 Tuần 18 trang 129

 • Tiết 4 Tuần 18 trang 130

 • Tiết 5 Tuần 18 trang 130

 • Tiết 6 Tuần 18 trang 131-132

 • Tiết 7 Tuần 18 trang 132-133-134

 • Tiết 8 Tuần 18 trang 134-135

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 2

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 19

 • Chính tả Tuần 19 trang 1-2

 • Luyện từ và câu: Câu ghép Tuần 19 trang 2-3

 • Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 19 trang 4-5

 • Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép Tuần 19 trang 5-6

 • Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 19 trang 7-8

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 20

 • Chính tả Tuần 20 trang 8

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân Tuần 20 trang 9

 • Tập làm văn: Tả người Tuần 20 trang 10

 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tuần 20 trang 11-12

 • Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động Tuần 20 trang 12-13

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 21

 • Chính tả Tuần 21 trang 14-15

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân Tuần 21 trang 16

 • Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động Tuần 21 trang 17

 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tuần 21 trang 18-19-20

 • Tập làm văn: Trả bài văn tả người Tuần 21 trang 21

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 22

 • Chính tả Tuần 22 trang 22

 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tuần 22 trang 22-23

 • Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện Tuần 22 trang 24

 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tuần 22 trang 25-26

 • Tập làm văn: Kể chuyện Tuần 22 trang 26

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 23

 • Chính tả Tuần 23 trang 27-28

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh Tuần 23 trang 28-29

 • Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động Tuần 23 trang 29

 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tuần 23 trang 30-31

 • Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện Tuần 23 trang 32

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 24

 • Chính tả Tuần 24 trang 33

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh Tuần 24 trang 33-34-35

 • Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật Tuần 24 trang 35-36

 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng Tuần 24 trang 36-37

 • Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật Tuần 24 trang 37-38

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 25

 • Chính tả Tuần 25 trang 38-39

 • Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ Tuần 25 trang 39-40

 • Tập làm văn: Tả đồ vật Tuần 25 trang 40

 • Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ Tuần 25 trang 41-42-43

 • Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại Tuần 25 trang 43-44

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 26

 • Chính tả Tuần 26 trang 45

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống Tuần 26 trang 45-46

 • Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại Tuần 26 trang 46-47

 • Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu Tuần 26 trang 48-49

 • Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật Tuần 26 trang 50

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 27

 • Chính tả Tuần 27 trang 51

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống Tuần 27 trang 51-52-53

 • Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối Tuần 27 trang 54-55

 • Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối Tuần 27 trang 56-57

 • Tập làm văn: Tả cây cối Tuần 27 trang 57

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 28

 • Tiết 1 Tuần 28 trang 58-59

 • Tiết 2 Tuần 28 trang 59

 • Tiết 3 Tuần 28 trang 60-61

 • Tiết 4 Tuần 28 trang 61-62

 • Tiết 5 Tuần 28 trang 62

 • Tiết 6 Tuần 28 trang 62-63

 • Tiết 7 Tuần 28 trang 63-64-65

 • Tiết 8 Tuần 28 trang 65

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 29

 • Chính tả Tuần 29 trang 66

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 29 trang 67-68

 • Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại Tuần 29 trang 68-69-70-71

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 29 trang 72-73

 • Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối Tuần 29 trang 73-74

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 30

 • Chính tả Tuần 30 trang 74-75

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ Tuần 30 trang 75-76

 • Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật Tuần 30 trang 77-78

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 30 trang 78-79

 • Tập làm văn: Tả con vật Tuần 30 trang 79

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 31

 • Chính tả Tuần 31 trang 80-81

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ Tuần 31 trang 82

 • Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh Tuần 31 trang 83-84

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 31 trang 85-86

 • Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh Tuần 31 trang 86

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 32

 • Chính tả Tuần 32 trang 87

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 32 trang 88-89

 • Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật Tuần 32 trang 89

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 32 trang 90-91

 • Tập làm văn: Tả cảnh Tuần 32 trang 91

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 33

 • Chính tả Tuần 33 trang 92

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em Tuần 33 trang 93-94

 • Tập làm văn: Ôn tập về tả người Tuần 33 trang 94

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 33 trang 95-96

 • Tập làm văn: Tả người Tuần 33 trang 96

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 34

 • Chính tả Tuần 34 trang 97-98

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận Tuần 34 trang 98-99

 • Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh Tuần 34 trang 100

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 34 trang 101-102

 • Tập làm văn: Trả bài văn tả người Tuần 34 trang 102-103

Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tuần 35

 • Tiết 1 Tuần 35 trang 103-104

 • Tiết 2 Tuần 35 trang 105

 • Tiết 3 Tuần 35 trang 105-106

 • Tiết 4 Tuần 35 trang 107

 • Tiết 5 Tuần 35 trang 108-109

 • Tiết 6 Tuần 35 trang 109

 • Tiết 7 Tuần 35 trang 110-111

 • Tiết 8 Tuần 35 trang 112

Bên cạnh đó là các video bài giảng Tiếng Việt lớp 5 được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn chi tiết giúp học sinh ôn tập học tốt môn Tiếng Việt 5 và đạt điểm cao trong bài thi Tiếng Việt lớp 5.

140 Bài giảng Tiếng Việt lớp 5 – Cô Lê Thu Hiền (Giáo viên VietJack)

Xem thêm tài liệu học tốt lớp 5 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

 • Văn mẫu lớp 5
 • Giải bài tập sgk Toán lớp 5
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 5
 • 1000 Bài tập trắc nghiệm Toán 5 có đáp án
 • Bộ đề thi Toán lớp 5 (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán (có đáp án)
 • Bộ đề thi Toán lớp 5 theo Thông tư 22
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 5 mới
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 5 mới
 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh (có đáp án)
 • Giải bài tập Khoa học lớp 5
 • Giải bài tập sgk Lịch Sử lớp 5
 • Giải bài tập Địa Lí lớp 5
 • Bộ đề thi Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 (có đáp án)
 • Giải bài tập Đạo Đức lớp 5
 • Giải vở bài tập Đạo Đức lớp 5
 • Bộ đề thi Đạo Đức lớp 5 (có đáp án)
 • Giải bài tập sgk Tin học lớp 5
 • Giải sách bài tập Tin học lớp 5 (Bài tập Cùng học Tin học 5)
 • Bộ đề thi Tin học lớp 5 (có đáp án)
 • Bộ đề ôn hè, đề thi khảo sát đầu năm
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • 52 Đề thi cuối tuần Toán 5 Học kì 1 (có đáp án)
 • 52 Đề thi cuối tuần Toán 5 Học kì 2 (có đáp án)
 • Các dạng Toán ôn thi vào lớp 6 chọn lọc
 • Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 5 có đáp án
 • Giáo án Toán lớp 5 chuẩn

Tài liệu học tốt chương trình sách giáo khoa lớp 5 VNEN:

 • Soạn Tiếng Việt lớp 5 VNEN
 • Giải bài tập sgk Toán lớp 5 VNEN
 • Giải bài tập Khoa học 5 VNEN
 • Giải bài tập sgk Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 VNEN

Trang trước Trang sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *