Toán lớp 8 | Giải bài tập SGK Toán 8 hay nhất | Giải bài tập Toán 8 Tập 1, Tập 2 | Giải Toán lớp 8

Toán lớp 8 | Giải bài tập SGK Toán 8 hay nhất | Giải bài tập Toán 8 Tập 1, Tập 2 | Giải Toán lớp 8

Với giải bài tập Toán lớp 8 hay nhất, chi tiết bám sát sách Toán 8 Tập 1 và Tập 2 đầy đủ Đại số & Hình học giúp học sinh dễ dàng biết cách làm bài tập về nhà môn Toán 8.

Mục lục Giải bài tập Toán 8

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1

Toán lớp 8 Phần Đại số – Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

 • Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
 • Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
 • Luyện tập (trang 8-9)
 • Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Luyện tập (trang 12)
 • Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • Luyện tập (trang 16-17)
 • Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
 • Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
 • Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 • Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
 • Luyện tập (trang 25)
 • Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
 • Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
 • Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 • Luyện tập (trang 32)
 • Ôn tập chương 1
 • Top 4 Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án

Toán lớp 8 Phần Đại số – Chương 2: Phân thức đại số

 • Bài 1: Phân thức đại số
 • Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
 • Bài 3: Rút gọn phân thức
 • Luyện tập (trang 40 – Tập 1)
 • Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
 • Luyện tập (trang 43-44)
 • Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
 • Luyện tập (trang 47-48)
 • Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
 • Luyện tập (trang 50-51)
 • Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
 • Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
 • Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
 • Luyện tập (trang 58-59)
 • Ôn tập chương 2
 • Top 4 Đề thi Học kì 1 Toán 8 có đáp án

Toán lớp 8 Phần Hình học – Chương 1: Tứ giác

 • Bài 1: Tứ giác
 • Bài 2: Hình thang
 • Bài 3: Hình thang cân
 • Luyện tập (trang 75)
 • Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
 • Luyện tập (trang 80 – Tập 1)
 • Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
 • Luyện tập (trang 83)
 • Bài 6: Đối xứng trục
 • Luyện tập (trang 88-89)
 • Bài 7: Hình bình hành
 • Luyện tập (trang 92-93)
 • Bài 8: Đối xứng tâm
 • Luyện tập (trang 96)
 • Bài 9: Hình chữ nhật
 • Luyện tập (trang 99-100)
 • Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
 • Luyện tập (trang 103)
 • Bài 11: Hình thoi
 • Bài 12: Hình vuông
 • Luyện tập (trang 109)
 • Ôn tập chương 1

Toán lớp 8 Phần Hình học – Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

 • Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
 • Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
 • Luyện tập (trang 119)
 • Bài 3: Diện tích tam giác
 • Luyện tập (trang 122-123)
 • Bài 4: Diện tích hình thang
 • Bài 5: Diện tích hình thoi
 • Bài 6: Diện tích đa giác
 • Ôn tập chương 2

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 8 Tập 2

Toán lớp 8 Phần Đại số – Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 • Bài 1: Mở đầu về phương trình
 • Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 • Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 – Luyện tập (trang 13-14)
 • Luyện tập (trang 13-14)
 • Bài 4: Phương trình tích – Luyện tập (trang 17)
 • Luyện tập (trang 17)
 • Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu – Luyện tập (trang 22-23)
 • Luyện tập (trang 22-23)
 • Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) – Luyện tập (trang 31-32)
 • Luyện tập (trang 31-32)
 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)
 • Top 4 Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 có đáp án

Toán lớp 8 Phần Đại số – Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 • Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 • Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Luyện tập (trang 40)
 • Luyện tập (trang 40)
 • Bài 3: Bất phương trình một ẩn
 • Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Luyện tập (trang 48-49)
 • Luyện tập (trang 48-49)
 • Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)
 • Top 4 Đề thi Toán 8 Học kì 2 có đáp án

Toán lớp 8 Phần Hình học – Chương 3: Tam giác đồng dạng

 • Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác
 • Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét – Luyện tập (trang 63-64-65)
 • Luyện tập (trang 63-64-65)
 • Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác – Luyện tập (trang 68)
 • Luyện tập (trang 68)
 • Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng – Luyện tập (trang 72)
 • Luyện tập (trang 72)
 • Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
 • Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
 • Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba – Luyện tập 1 (trang 79-80) – Luyện tập 2 (trang 80)
 • Luyện tập (trang 79-80)
 • Luyện tập (trang 80)
 • Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – Luyện tập (trang 84-85)
 • Luyện tập (trang 84-85)
 • Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Toán lớp 8 Phần Hình học – Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

 • A – Hình Lăng Trụ Đứng
 • Bài 1: Hình hộp chữ nhật
 • Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
 • Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật – Luyện tập (trang 104-105)
 • Luyện tập (trang 104-105)
 • Bài 4: Hình lăng trụ đứng
 • Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
 • Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng – Luyện tập (trang 115-116)
 • Luyện tập (trang 115-116)
 • B – Hình Chóp Đều
 • Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
 • Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều
 • Bài 9: Thể tích của hình chóp đều – Luyện tập (trang 124-125)
 • Luyện tập (trang 124-125)
 • Ôn tập chương 4
 • Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số – Phần Hình Học)

Bên cạnh đó là các video giải bài tập, bài giảng Toán 8 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập với phương pháp giải chi tiết và bộ đề thi Toán 8 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Toán 8.

Xem thêm: Bài tập 2

Tham khảo: Nghệ thuật trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia (13 mẫu)

Tham khảo tài liệu học tốt môn Toán lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán lớp 8
 • Các dạng bài tập Toán lớp 8 chọn lọc
 • 1000 Bài tập trắc nghiệm Toán 8 (có lời giải)
 • Bộ đề thi Toán 8 (có đáp án)
 • Giải bài tập sgk Toán 8 VNEN
 • Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 8

Xem thêm giải bài tập lớp 8 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Danh mục: Tin tức

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

 • Soạn Văn 8 (hay nhất)
 • Soạn Văn 8 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 8 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn lớp 8 (cực ngắn)
 • 500 bài văn hay lớp 8 (năm 2021 mới)
 • Giải bài tập sgk Vật Lí 8
 • Giải bài tập sgk Hóa học 8
 • Giải bài tập sgk Sinh học 8
 • Giải bài tập sgk Sinh 8 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 8
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 8 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 8
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 8 thí điểm
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 8
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 8 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk GDCD 8
 • Giải bài tập sgk GDCD 8 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Tin học 8
 • Giải bài tập sgk Công nghệ 8
 • Giải bài tập Âm nhạc lớp 8
 • Giải bài tập Mỹ thuật lớp 8
 • Giải Khoa học xã hội 8 VNEN

Trang trước Trang sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *