Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả PCCC ở cơ sở

Lực lượng Công an tỉnh và Công an phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC cho ông Nguyễn Văn Huỳnh, tổ 6, phường Tân Hà.

Trung tá Nguyễn Trần Ngọc, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh cho biết: Nghị định 136 có hiệu lực thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 của Chính phủ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác PCCC. Nghị định trên có nhiều điểm mới, bổ sung thêm một số loại hình cơ sở vào danh mục quản lý về PCCC, như: các trường học, nhà trọ; cửa hàng ăn uống; cơ sở thẩm mỹ,… Nhất là loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được đưa vào diện quản lý của cấp xã. Bởi, nhà ở kết hợp kinh doanh có nguy cơ cao xảy ra cháy. Thời gian qua, cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà kết hợp với kinh doanh, nhất là tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Đặc biệt, Nghị định quy định rõ trách nhiệm cho UBND cấp xã. Cụ thể, tại điểm c, khoản 3 Điều 16 Nghị định số 136 quy định: Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC định kỳ mỗi năm một lần; kiểm tra đột xuất khi phát hiện môi trường nguy hiểm cháy nổ; vi phạm quy định an toàn về PCCC mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ sở thuộc danh mục, phạm vi quản lý…

Để Nghị định sớm đi vào cuộc sống, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 15-4-2021 về việc tuyên truyền, triển khai Nghị định 136 trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh đã phối hợp với UBND 7 huyện, thành phố tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, triển khai nghị định trên và các văn bản liên quan đến công tác PCCC cho trên 500 đại biểu. Đồng thời, tổ chức bàn giao hơn 200 cơ sở có quản lý về PCCC từ cấp tỉnh về cho cấp huyện, cấp xã quản lý.

Tháng 9 vừa qua, Công an tỉnh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra để tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai Nghị định 136 tại 19 xã, phường, thị trấn. 2 đoàn kiểm tra đã làm việc với đại diện lãnh đạo UBND xã, Công an xã và trực tiếp kiểm tra tại 50 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC cấp xã. Qua kiểm tra cho thấy còn bộc lộ một số hạn chế ở cơ sở. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên đa số các đơn vị cấp xã còn chậm trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 136 tại địa phương. Lãnh đạo một số địa phương còn chưa quan tâm, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, quản lý nhà nước về PCCC; chưa tổ chức thành lập đội PCCC dân phòng. UBND cấp xã chưa đôn đốc Công an cấp xã tiến hành rà soát, thống kê đầy đủ số cơ sở quản lý PCCC trên địa bàn…

Theo Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hà (TP Tuyên Quang), ngay sau khi làm việc với đoàn kiểm tra Công an tỉnh về thực hiện Nghị định 136, UBND phường đã khẩn trương khắc phục những thiếu sót. Theo đó, UBND phường đã giao cho Công an phường tham mưu, ra quyết định thành lập 17 đội PCCC dân phòng. UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn, rà soát, cho ký cam kết về PCCC đối với chủ các cơ sở thuộc diện quản lý, nhất là cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh. Phường đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an các cấp tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho các chủ cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Công an tỉnh đề nghị UBND cấp huyện quan tâm bố trí kinh phí để mua sắm các trang thiết bị, phương tiện, tổ chức các hoạt động đảm bảo yêu cầu PCCC tại địa phương. Công an cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, khuyến cáo, nhắc nhở khắc phục các tồn tại và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *